Tillsammans med våra fjärrvärmekunder minskar vi klimatpåverkan

Tillsammans med våra fjärrvärmekunder minskar vi klimatpåverkan.

All energiproduktion innebär en klimatpåverkan och därför är det viktigt med rätt lösning på rätt plats och det är här fjärrvärmen kommer in. Fjärrvärme är ett klimatsmart val, även vid jämförelser med andra uppvärmningsformer.

I Västerås har vi en av landets högsta anslutningsgrader av fjärrvärme, hela 98%. Tack vare produktionen av fjärrvärme från Kraftvärmeverket i Västerås har vi under ett år minskat den totala klimatpåverkan med knappt 680 000 ton växthusgaser (CO2e). Det är mer än hela Västerås kommuns samlade utsläpp. Det är även lika mycket som om alla kommuninvånare i Västerås avstod från att köra bil under 3,5 år eller avstod från att äta kött i ca 6 år.

Vad gör fjärrvärmen klimatsmart?

Fjärrvärme ger oss möjlighet att producera värme och el av sådant som annars inte kunde ha återanvänts. Bränslet i vår förbränningsanläggning, Block 6, består av avfall och det ger en betydande miljönytta eftersom avfallsdeponering är det sämsta alternativet för miljön. Fjärrvärmen innebär också att vi kan producera värme och el i samma process, så kallad kraftvärme. Även storskaligheten och den höga anslutningsgraden i Västerås gör fjärrvärmen oslagbart resurseffektiv i vår region.

Våra fjärrvärmekunder är Hemmahjältar

Fjärrvärme är rätt lösning på rätt plats. Om du bor i en tätort, som Västerås, så är fjärrvärme det mest klimatsmarta alternativet för ditt uppvärmningsbehov. En Hemmahjälte är en av våra fjärrvärmekunder som bara genom att ha fjärrvärme enkelt bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Tillsammans med våra fjärrvärmekunder har vi möjlighet att bidra till en renare värld, både nu och i framtiden.

Hur har vår klimatpåverkan räknats fram?

Profu är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet som årligen gör ett klimatbokslut för Mälarenergis räkning. Bokslutet tas fram för att redovisa vår totala klimatpåverkan i jämförelse med annan el- och värmeproduktion. Klimatbokslutet tar hänsyn till direkt klimatpåverkan från vår egen verksamhet, men räknar även med den indirekta påverkan som råvaror och material ger upphov till. Klimatbokslutet visar också undviken klimatpåverkan. Det vill säga: Hur skulle den totala klimatpåverkan se ut om Mälarenergi inte fanns på energimarknaden? Resultatet i Klimatbokslutet för 2016 visar att klimatpåverkan är lägre med Mälarenergi, än utan. Och om man jämför med tidigare års klimatbokslut så har vi på ett år minskat klimatpåverkan med ytterligare 137 000 ton koldioxid.

Kort om Västerås kraftvärmeverk

I Västerås värms 98 % av stadens hem och företag med fjärrvärme från Kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket levererar även värme till Hallstahammar, Skultuna, Kolbäck och Surahammar. Värmeproduktion finns även i Kungsör. Sedan 2014 motsvarar värmeproduktionen vid samförbränningsanläggningen Block 6 ungefär hälften av Västerås totala fjärrvärmeförbrukning. Pannan klarar både avfalls- och biobränslen. Nu bygger Mälarenergi även Block 7 som ska eldas med återvunnet trä, vilket innebär att vi år 2020 endast kommer att använda återvunna och förnybara bränslen.