Biet bidrar till hållbarhet och en bättre miljö

För Mälarenergi är bin en viktig del av vårt arbete med hållbarhet och miljö.

Bin bidrar till hållbarhet och miljö. För Mälarenergi är hållbarhet och miljö en hjärtefråga. Vi bidrar aktivt till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser. Som exempel väljer vi att stötta lokala insatser och initiativ som är bra för miljön. Våra satsningar ligger i linje med att vi alltid arbetar med hållbarhet gällande produkter och tjänster, som våra lösningar inom fjärrvärme, el, vatten och avloppsrening.

Vi placerar nu ut en bikupa i Nacka – för en bättre miljö

I april placerar vi ut en bikupa i Nacka, där vi är anvisat elhandelsföretag. Men det är inte Mälarenergis första satsning på bin. Vi stöttar lokala initiativ genom vårt samarbete med föreningen Smaka på Västmanland. Vad många inte vet är att honungsbin är mer än bara en insekt. De är nödvändiga både för naturen, människorna och djuren. Utan binas arbete med att pollinera blommor skulle till exempel inte lingon, hallon, blåbär eller hjortron finnas. De här bären är alla beroende av binas arbete.

Även de växter och grödor som vi människor odlar är till viss del beroende av bin. Till exempel blir våra grödor upp till 20% större tack vara binas pollinering. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är också ett resultat av binas pollinering. Grödor är en stor del av människors föda men blir även föda för den boskap som finns på lantbruken runt om i landet. Utan växter får boskap svårt att överleva. Boskapen producerar också mat, som mjölk, smör och ost för oss människor. Enligt Naturskyddsföreningen så är värdet av bin och humlors pollinering omkring 153 miljarder Euro per år.

Idag är bin hotade av sjukdomar, bekämpningsmedel och miljöförändringar. Idag finns det för lite blommor och för lite variation i Sveriges landskap. En utveckling som påverkar våra bin. Tambin klarar sig bättre än vilda bin, som lider av de stora förändringar som gjorts i deras livsmiljö över tid.

Hur kan du stödja hållbarhet och miljö?

Det finns mycket vi människor kan göra för att hjälpa bin överleva. Till exempel kan fler företag göra som Mälarenergi och sponsra bikupor. Men även som privatperson finns det många olika insatser du kan göra. Vill du som privatperson hjälpa till så kan du tänka på att plantera växter som bin gillar, eller varför inte bygga ett vildbihotell.

På vår webb kan du kan läsa mer om Mälarenergis hållbarhetsarbete.

Bättrebruk – att ge saker som fyllt sin funktion ett nytt liv