Bättrebruk – att ge saker som fyllt sin funktion ett nytt liv

Ett bra exempel på bättrebruk är hur vi på kraftvärmeverket tar hand om sopor som inte går att återvinna. Istället för att lägga avfall på deponi, omvandlar vi det till energi i form av värme och el.

Vi gör som våra ägare säger

Det är Västerås stad som äger Mälarenergi. I ägardirektiven står det att vi ska driva vår verksamhet med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fokus. Vi ska använda de resurser vi behöver på bästa sätt och vi ska i så stor utsträckning det är möjligt återanvända våra restprodukter i ett fungerande kretslopp. Ett krav är 100 % av vår el och fjärrvärme ska vara producerad  med förnybara och återvunna bränslen år 2020. Allt det här gör vi och vi kallar det bättrebruk.

Vår fjärrvärmeproduktion är ett bra exempel på bättrebruk

Energi kan aldrig förbrukas. Den kan bara förändras. Och om vi får bestämma – förbättras. Ett exempel på bättrebruk är hur vi arbetar i kraftvärmeverket. Vi tar hand om dina sopor som inte kan återvinnas och tillverkar värme och el till hela Västerås, och till Skultuna, Surahammar och Hallstahammar.

"Fjärrvärme

Vi brukar säga att Västerås är fjärrvärmestaden nr 1, eftersom hela 98 % av fastigheterna i tätorten är anslutna. Vårt klimatbokslut visar är fjärrvärme är riktigt bra för miljön. Vår totala miljöpåverkan är till och med negativ, det innebär att det uppstår mindre utsläpp med Mälarenergis verksamhet än utan. Förra året minskade vi klimatpåverkan med 557 000 ton koldioxid. En viktig anledning till detta är just att Västerås i så stor utsträckning värms med just fjärrvärme från förnybara och återvunna bränslen. Förra året var andelen förnybara och återvunna bränslen i vår energiproduktion 92 %.

Så fungerar fjärrvärme.

Här kan du läsa mer om Mälarenergis hållbarhetsarbete.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.