Mälarenergis fordonsflotta – inte längre beroende av fossila bränslen

Idag drivs Mälarenergis 180 fordon i första hand av el eller biogas.

Nu har Mälarenergi en fossiloberoende fordonsflotta! Under flera år har vi arbetat systematiskt för att sänka mängden klimatpåverkande utsläpp från den egna fordonsflottan. Idag drivs våra 180 fordon i första hand av el eller biogas.

Kvarvarande Dieselbilar drivs av Ecopar Bio som är ett rent HVO-bränsle, ett bra alternativ då det är 100% fossilfritt. För att ha en garanterad tillgång till miljömässigt bra fordonsbränslen har vi också valt att skaffa egna bränsletankar för detta.  Något som vi nu hoppas att även Västerås stad ska få möjlighet att göra.

Minskning av CO2-utsläpp med 83%

2006 började vårt arbetet med att medvetet och systematiskt ersätta äldre bensindrivna fordon med nya biogas- alternativt etanoldrivna.

2012 kom nästa stora steg då vi skaffade egna bränsletankar med Ecopar. Med egna tankar kunde vi på allvar börja mäta och följa upp varje enskild bil. Nästa steg blev att klara dåvarande miljöbilsnorm på maximalt 120 g utsläpp av CO2 per km, räknat som medelvärde.

Dagens fordonsflotta använder inte fossila bränslen annat än marginellt och släpper endast ut ca 20 g CO2 per km räknat som medelvärde för de totalt ca 180 fordonen. Jämfört med 2012 års medelvärde på dryga 120g/km är det en minskning med 83%.

Idag följer vi upp hur långt varje enskilt fordon har kört och hur mycket de tankat av olika bränsleslag och beräknar sedan utsläpp per km baserat på en beräkningsfaktor framtagen av SPI (Svenska petroleum institutet).

I framtiden ställer vi krav även på entreprenörer

Redan idag arbetar vi med att ta fram riktlinjer för entreprenader och arbetsmaskiner och i en kommande upphandling ställer vi också krav på att man använder HVO-bränslen.