Elbil

Elbilen innebär frihet från miljöfarliga avgaser och koldioxidutsläpp. En frihet från buller. En frihet från begränsningar. För att förenkla elbilsägandet ytterligare bygger vi nu ett nät av laddstationer – Laddregion Mälardalen – så att du som elbilsägare ska kunna röra dig fritt. https://www.malarenergi.se/sv/privat/produkter-och-tjanster/elbil/

Mälarenergi har installerat 43 laddplaser på BRF Kolarhagen i Västerås.

BRF Kolarhagen storsatsar på laddplatser för elbil

Tillsammans med Mälarenergi har BRF Kolarhagen installerat 43 laddplatser för elbilar, vilket är den hittills största installationen i Västerås än så länge. – Vi vill erbjuda ett attraktivt boende och ser att laddplatser för elbilar gör Kolarhagen ännu attraktivare för den som funderar på att köpa en lägenhet här, säger Ulf Holgersson, fastighetsförvaltare på BRF Kolarhagen. BRF Kolarhagen […]

Av Mälarenergi AB 25 september, 2018 i , , , , , , ,


Mälarenergi firade elens dag med att inviga fyra nya laddstationer inom Laddregion Mälardalen. Totalt har vi nu etablerat 70 laddare.

Elens dag firades med invigning av nya laddstationer

På Elens dag får vi möjlighet att fira vad elen faktiskt betyder i vår vardag och i vårt samhälle. Dagen är instiftad av Energiföretagen Sverige och firas den 23 januari varje år. För att uppmärksamma dagen valde vi på Mälarenergi att bland annat belysa vår stora skorsten vid Kraftvärmeverket i Västerås, där vi producerar både […]

Av Mälarenergi AB 25 januari, 2018 i , , ,


Laddkort Laddregion Mälardalen

Laddregion Mälardalen erbjuder över 1000 laddare för elbilar

Nu tas nästa steg i Mälarenergis infrastruktursatsning för laddning av elbilar. Mälarenergi har inom sin egen region än så länge etablerat 30 laddare och kan tillsammans med samarbetspartnern Fortum Charge and Drive erbjuda sina kunder att ladda sina elbilar vid 1 000 laddare i hela Norden. Allt är tillgängligt med samma laddkort som kunden erhåller […]

Av Mälarenergi AB 19 april, 2017 i , , ,


Idag drivs Mälarenergis 180 fordon i första hand av el eller biogas.

Mälarenergis fordonsflotta – inte längre beroende av fossila bränslen

Nu har Mälarenergi en fossiloberoende fordonsflotta! Under flera år har vi arbetat systematiskt för att sänka mängden klimatpåverkande utsläpp från den egna fordonsflottan. Idag drivs våra 180 fordon i första hand av el eller biogas. Kvarvarande Dieselbilar drivs av Ecopar Bio som är ett rent HVO-bränsle, ett bra alternativ då det är 100% fossilfritt. För […]

Av Mälarenergi AB 14 september, 2016 i , , ,


Aroseken ny partner i Laddregion Mälardalen

Laddregion Mälardalen är ett projekt där Mälarenergi tillsammans med samarbetspartners som Aroseken kommer att etablera hundratals laddplatser i regionen fram till och med 2019. – Vi vill bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur i vår region. Våra kunder ska kunna skaffa elbil och medverka till en positiv utveckling av närmiljön, säger Christian Brobeck, vd på Aroseken. […]

Av Mälarenergi AB 6 september, 2016 i , , ,


Nya laddplatser för elbilar vid Vallby friluftsmuseum

Lagom till midsommar inviger Vallby friluftsmuseum fyra nya laddplatser för elbilar. Laddplatserna är en del av Västerås stads arbete med klimatförbättrande åtgärder. Satsningen har gjorts i samarbete med Mälarenergis projekt Laddregion Mälardalen, en infrastruktur för laddplatser som möjliggör användandet av elbilar i Mälardalsregionen. – Ett utökat nät för laddning av elbilar kommer att bidra till att […]

Av Mälarenergi AB 22 juni, 2016 i , , ,


Laddregion Mälardalen skapar ny infrastruktur för elbilar

Laddregion Mälardalen är ett projekt där Mälarenergi tillsammans med samarbetspartners ska etablera hundratals laddplatser för elbilar i Mälardalsregionen fram till och med 2019. Redan i höst kommer det att finnas laddstationer på Erikslund, Rocklunda och Kopparlunden i Västerås, samt vid Big Inn i Köping. Elbilar – det nya transportmedlet – Det är oerhört viktigt att få till […]

Av Mälarenergi AB 2 juni, 2016 i , ,


Elbil

Mälarenergi klarade miljömålen 2015

Mälarenergis påverkan på miljön är i första hand relaterad till klimatpåverkande gaser som koldioxid från energiproduktion och transporter. Ytterligare påverkan är utsläpp till Mälaren från våra avloppsreningsverk, kemikalieanvändning och hantering av restprodukter. Mycket av den påverkan som vi ger upphov till i form av utsläpp eller annat regleras i villkor i våra miljötillstånd. Då vi […]

Av Mälarenergi AB 1 februari, 2016 i , , , , ,


Framtidens utmaningar i fokus på energikonferensen

I november 2015 var Västerås för andra året värd för den stora energikonferensen HUB, då näringsliv, politiker och akademi samlades för att diskutera energifrågor. Framtiden var ett återkommande nyckelord. Utmaningar var ett annat. Studenten Malin Åhgren, som utbildar sig till civilingenjör i Uppsala, satte tonen för konferensen i sitt inledningsanförande. – Det som ska diskuteras […]

Av Mälarenergi AB 23 december, 2015 i , , , , , , ,


Optimering av transporter leder till minskade CO2-utsläpp

Mälarenergi har nått årets miljömål för CO2-utsläpp från transporter med råge. Den senaste uppföljningen visar att vi nu har nått ned till 65g CO2/km. Målet för 2015 var att utsläpp från vår egen fordonsflotta inte ska överstiga 95g CO2/km. Varje dag sker en stor mängd transporter som är nödvändiga för att vår verksamhet ska fungera. […]

Av Mälarenergi AB 30 november, 2015 i , ,


Nu satsar Mälarenergi på ladd-infrastruktur för elbil

Energibranschen står inför stora utmaningar, allt ifrån att skapa en hållbar energiförsörjning till att hantera en allt mer medveten kund. På Mälarenergi arbetar vi intensivt med att ta fram produkter och tjänster som ur ett miljöperspektiv är konkurrenskraftiga. Mälarenergi vill göra det lätt för kunden att bidra till ett hållbart samhälle och därför kommer vi […]

Av Mälarenergi AB 17 november, 2015 i ,


Laddstolpe

Ny laddinfrastruktur i Mälardalen

Mälarenergi har en stor roll i arbetet med att bygga upp en laddinfrastruktur. – De som hör av sig till oss idag och vill sätta upp laddställen är framför allt bostads rättsföreningar, fastighetsbolag och publika ställen. Därför har vi tagit fram olika koncept.

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i ,


Chademo kontakt

Hur laddar man en elbil?

Det går utmärkt att ladda en elbil hemma i garaget med en så kallad Shukosladd, som ansluts till ett vanligt vägguttag. Det tar 8-10 timmar.

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i ,


Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur – Antalet elfordon ökar

Inrikestransporter står för cirka 30 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Sveriges målsättning är att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Om el var det dominerande drivmedlet för våra fordon skulle ett stort steg tas mot det målet, förutsatt att elen producerades med förnybara energikällor.

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i ,Kategorier

Följ oss!

Prenumerera