Aroseken ny partner i Laddregion Mälardalen

Laddregion Mälardalen är ett projekt där Mälarenergi tillsammans med samarbetspartners som Aroseken kommer att etablera hundratals laddplatser i regionen fram till och med 2019.

– Vi vill bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur i vår region. Våra kunder ska kunna skaffa elbil och medverka till en positiv utveckling av närmiljön, säger Christian Brobeck, vd på Aroseken.

Laddregion Mälardalen bidrar till att ytterligare sänka utsläppen av koldioxid, men också till att stärka regionens attraktionskraft.

– Det här visar på Arosekens vilja att ta ansvar för sin och sina kunders miljö. Växlingen från fossila bränslen till el är en väg vi måste färdas för att klara klimatutmaningen, säger Jonas Persson som är vice vd för Mälarenergi Elnät.

Med projektet Laddregion Mälardalen minskas räckviddsångesten och de boende i regionen kan därmed skaffa elbil redan imorgon. Med Aroseken som samarbetspartner i projektet blir det lättare att uppnå målet.

– Det här är en framgång för innevånarna i vår region! Det är precis den här sortens initiativ av företag som Aroseken som behövs för att vi ska kunna gå över till elfordon, avslutar Jonas.

På bilden syns: Jonas Persson – vvd Mälarenergi Elnät, Christian Brobeck – vd Aroseken, Nicklas Hällman – projektledare Laddregion Mälardalen.