Goda möjligheter till jobb i energibranschen

Idag arbetar 71 000 personer inom energisektorn. Det är en bransch som växer också i lågkonjunktur. Därför är det extra klokt att satsa på utbildning och jobb inom den här sektorn.

Anna Wärmé är branschrekryteringsansvar­ig på Svensk Energi, en branschorganisation inom energisektorn med 169 medlemskoncerner – och totalt 380 företag. En viktig uppgift för organisationen är att väcka intresse för energibranschen som attraktiv arbetsgivare, och att verka för fler vägar till branschen med hjälp av utbildnings­insatser och annat, säger hon.

– Vi riktar oss till olika grupper från grundskolan och uppåt. Vi tar fram läromedel, utbildar lärare och stöttar utbildningar som leder till anställningsbarhet inom vårt område. Vi arbetar med såväl struktur­påverkan som attitydpåverkan och kommunikation av branschen som attraktiv arbetsgivare. De närmsta åren så vet vi att bara våra medlemsföretag behöver 2 600 tekniker och ingenjörer, och att 1 100 personer samtidigt går i pension.

Energibranschen ställs allt mer om från traditionell elproduktion och konventionella elnät till mer väderberoende elproduktion och smarta nät, vilket även det påverkar kompetensförsörjningen. Det finns en efterfrågan på alla kompetensnivåer, och utbildnings­systemet motsvarar inte efterfrågan. De största behoven gäller högskoleingenjörer och yrkeshögskoletekniker, berättar Anna Wärmé, som också har noterat att energi är något som engagerar många idag.

Jobb som påverkar klimatet

– Energi har en stark koppling till klimatfrågan. När vi inter­vjuar de ingenjörer som går branschens egen högskoleingenjörs­utbildning i elkraftteknik märker vi att många ser jobb inom energi­sektorn som en möjlighet att påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, säger hon.

Svensk Energis hemsida kan lärare, elever och andra intresserade hitta massor av information och inspiration. Och intresset är stort. Bara mellan januari och oktober 2014 beställde lärare och annan skolpersonal, förmodligen yrkesvägledare, 3 500 exemplar av trycksaken Ditt drömjobb finns i energibranschen. Där berättar unga medarbetare i olika yrken inom energibranschen om sina yrkesval.

Öka teknikintresset

För de lägre åldrarna handlar det främst om att öka intresset för teknik. Future City är ett samverkansprojekt mellan organisationer och företag i samhällsbyggnadssektorn, där Svensk Energi är en av aktörerna. I en ämnesöverskridande tävling för årskurs 6-9 möts skola och näringsliv för att bygga framtidens stad. Eleverna bygger städer med hjälp av dataspel, skriver uppsatser och bygger modeller av en framtidsstad.

– Där kan vi sätta in energibranschen och elföretagen i ett sammanhang, säger Anna Wärmé. Future City marknadsför även Elsajten, det digitala verktyg som Svensk Energi har tagit fram i samarbete med Mälarenergi.