Så arbetade vi med hållbarhet 2016

Varje år utser kunskaps- och medieföretaget Aktuell Hållbarhet Årets bästa hållbarhetsredovisning. 2017 tog Mälarenergi hem segern.

För tredje året i rad gör Mälarenergi en hållbarhetsredovisning som sammanfattar det gångna verksamhetsåret utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Du kan läsa om vilka mål vi har inom de tre hållbarhetsperspektiven och hur det har gått. Redovisningen är också en bra källa till information om våra olika verksamheter och hur de påverkar och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Visste du till exempel att vi erbjuder nyanlända som läser svenska för invandrare att delta i en Boskola. Där visar och informerar vi om saker som kan vara bra att känna till när man flyttar till eget boende, t ex hur man sorterar avfall, byter säkringar och vad man får spola ned i toaletten.

Mälarenergi redovisar hur vi arbetar med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
I hållbarhetsredovisningen kan du läsa mer om våra miljömål.

Klimatbokslutet visar att vi är ett hållbart företag

För att bättre kunna redovisa Mälarenergis totala klimatpåverkan sett till hela energisystemet, har vi under de senaste tre åren låtit göra ett utökat klimatbokslut. Klimatbokslutet visar på direkt klimatpåverkan i form av utsläpp från vår egen verksamhet, till exempel från skorstenar, el och bränsleförbrukning, till våra processer och transporter.

Visste du att Mälarenergi bidrar till att minska klimatpåverkan med motsvarande 675 900 ton koldioxid? Räknar man om det så motsvarar det utsläppen från mer än 80 000 varv runt jorden med bil. Det här beror på flera faktorer. I Västerås har vi en av landets högsta anslutningsgrader till fjärrvärmen. 98 % av fastigheterna i Västerås tätort är anslutna. Detta tillsammans med effektivt resursutnyttjande genom samtidig produktion av el och värme och valet av bränsle, är några faktorer som bidrar till minskad klimatpåverkan. Just energiåtervinning av avfall innebär en betydande miljönytta då alternativet annars är deponering.

Klimatbokslutet är framtaget i samarbete med Profu, ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet.