Lyckat resultat när Mälarenergi utvärderar diagnostiseringsverktyg

Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärderat diagnostiseringsverktyget Transformer Explorer. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk.

Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärdera Transformer Explorer, ett diagnostiseringsverktyg för komponenter i elnätet. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk.

– Transformatorerna är de mest kostsamma komponenterna i elnätet. Tanken är att vi med hjälp av diagnostiseringsverktyget ska kunna nyttja komponenterna längre, säger Johanna Rosenlind nätplanerare och programledare för 2 Smart.

Utvärderingen av Transformer Explorer gick till så att Mälarenergi Elnät installerade diagnostiseringsverktyget på en transformator som inte fungerade optimalt.  ABB loggade sedan data under cirka ett års tid. Resultaten gav oss indikationer på vad felet kunde vara och vilken typ av analys vi skulle kunna gå vidare med. Transformatorn kan i nuläget vara kvar i drift i väntan på en mer omfattande ombyggnation som ligger längre fram i tiden.

Lönsamt att diagnostisera transformatorer

I utvärderingen av diagnostiseringsverktyget ingick att värdera diagnostikmetoden utifrån en risk- och sårbarhetsmetod för elnätsföretag. Resultatet pekade på att det kan vara lönsamt.

–  Projektet har gått bra och vi ser fram emot fler gemensamma projekt med ABB i framtiden, avslutar Johanna.