Harvard använder Mälarenergis Block 6 i fallstudie om hållbara städer

Mälarenergis kraftvärmeanläggning

Förra veckan fick Mälarenergi besök av arkitektstudenter från Harvard University i USA. Studenterna kom för att titta på Mälarenergis kraftvärmeanläggning Block 6 där vi energiåtervinner avfall. Anläggningen kommer ingå i en fallstudie som syftar till att öka kunskapen om hur industrianläggningar kan utformas för att bidra till hållbara städer.

Detta är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan arkitekturinstitutionen på Harvard University i USA och Tyréns, som är ett svenskt företag med egenfinansierad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Projektet har valt att arbeta med waste to energy-anläggningar som fallstudie och handlar bland annat om att öka kunskapen om hur industrianläggningar kan utformas för att i högre grad bidra till utvecklingen av hållbara städer.

– Tanken är att arkitektstudenterna ska tänja på gränserna och tänka nytt när det gäller utformning av anläggningarna. När städer växer samtidigt som kraftvärmeanläggningar byggs kan det uppstå konflikter om utrymmet. Om man på något sätt kan kombinera dessa anläggningar med andra verksamheter som behövs i staden minskar det konflikten om utrymmet. Detta ger upphov till mycket intressanta diskussioner om vad som faktiskt är möjligt, säger Elisabet Höglund, projektledare på Tyréns. Projektet är treårigt och avslutas 2017.

På Harvard arbetar man med forskningsledare och studenter för att undersöka olika aspekter av området och just nu genomför man en 6-veckors specialkurs där man utvecklar olika idékoncept kring formgivning av fyra olika befintliga anläggningar, två i Sverige och två i Nordamerika. I Sverige är Mälarenergis kraftvärmeanläggning en av de två fallstudierna.
– Vi är mycket stolta över att kunna bidra till den här typen av forskning om hållbara städer, säger Jan Andhagen, affärsutvecklingschef på Mälarenergi. Det är fantastiskt roligt att vi kan dela med oss av vår kunskap och erfarenhet i vetskap om att framtidens arkitekter utvecklar koncepten, fortsätter Jan.

Jan Andhagen, affärsutvecklingschef på Mälarenergi träffar studenterna från Harvard University under deras studiebesök på Mälarenergi.
Jan Andhagen, affärsutvecklingschef på Mälarenergi träffar studenterna från Harvard University under deras studiebesök på Mälarenergi.