HUB2019 – Tillsammans ska vi göra Sverige till världens första klimatneutrala välfärdsland

Foto: Elin Parment, HUB2019

På HUB2019 samlades landets le­dan­de rös­ter och be­sluts­fat­ta­re i energihuvudstaden Västerås för diskutera vår hållbara framtid. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman satte temat för dagen som var Beyond Sustainability genom att lyfta regeringens mål att Sverige till 2045 ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland.

– För 150 år sedan var Sverige ett av världens fattigaste länder men vi tog oss samman. Vi var ett av de första länderna att elektrifieras och vi byggde upp det välfärdsland Sverige är idag. Nu, i och med klimatkrisen behöver vi än en gång samlas och tillsammans arbeta för att bli en fossilfri förebild, sa Anders Ygeman.

 

HUB2019 I den inledande debatten talade Niklas Gunnar vd Mälarenergi, Annika Viklund vd Vattenfall eldistribution, Björn Wiman kulturchef DN samt Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister. Debatten modererades av Mia Odabas.
I den inledande debatten talade Niklas Gunnar vd Mälarenergi, Annika Viklund vd Vattenfall eldistribution, Björn Wiman kulturchef DN samt Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister. Debatten modererades av Mia Odabas.

I debatten som följde under dagen kom flera olika ledare från kultur, näringsliv och akademi till tals.

– Vi måste få med kunden för att lyckas,  Mälarenergis mål är att våra kunder ska ha sänkt sin energiförbrukning med 40 % fram till 2030. För att lyckas måste vi prata så att alla förstår vilka nationella och globala utmaningar vi står inför, sa Niklas Gunnar vd på Mälarenergi.

Flera av talarna poängterade att det kommer krävas stora strukturella men också individuella förändringar för att bli ett fullt ut hållbart samhälle. På plats fanns också representanter från DN och Expressen som båda satsar stort på att utveckla sin journalistik inom hållbarhet och energi. Sammantaget var alla eniga om att för att lyckas måste vi samarbeta.

Samarbete – ett nyckelord under Hub2019

Under ett av de valbara seminarierna diskuterade Susanna Campbell som är styrelseledamot i Northvolt, Niclas Sigholm från Sigholm Tech, Catarina Berglund från Automation Region och Helena Olssén från Mälarenergi Elnät hur vi genom tek­nik­ut­veck­ling och innovation ska kunna ha en fortsatt kon­kur­rens­kraf­tig svensk ener­gi- och in­du­stri­sek­tor.

– Partnerskap med modiga, stora industriföretag har varit en avgörande faktor för Northvolts resa fram till idag. Modiga, strategiska beslut kommer även vara avgörande framåt, sa Susanna Campbell, styrelseledamot i Northvolt som också tryckte på vikten av samarbete.

Susanna Campbell styrelseledamot i Northvolt, Niclas Sigholm Sigholm Tech, Catarina Berglund Automation Region och Helena Olssén från Mälarenergi Elnät diskuterade i seminariet ”En kon­kur­rens­kraf­tig svensk ener­gi- och in­du­stri­sek­tor – om för­än­der­lig svensk pro­duk­tion, tek­nik­ut­veck­ling och ex­port”

– För att få det att hända kan vi inte fastna för länge i utredning och rapporter, vi måste våga prova. Mälarenergis tidiga satsningar på laddinfrastruktur, digital plattform för datahantering och vårt nya projekt kring installation av batterilager är bra exempel på där vi i samarbete med andra har gått från ord till handling, sa Helena Olssén.

Draknästet på HUB2019

Nytt för i år var initiativet Draknästet där 20 utvalda startup-företag från hela Eu­ro­pa fick pitcha om att få testa sina idéer tillsammans med Mälarenergi respektive ABB. Envista AB kammade hem Mälarenergis förstaplats och ABBs vinnare i Draknästet heter Eneryield!

– Nu ser vi fram emot ett spännande samarbete kring analys av data från fjärrvärmen i Västerås, säger Joakim Sundqvist som är energistrateg på Mälarenergi.


Foto topp-bild: Elin Parment, HUB2019

Läs mer om Regeringens mål om att Sverige ska bli världens första klimatneutrala land 2045.

Räcker elen till alla?