Räcker elen till alla?

Fler människor, fler prylar, fler bostäder och fler industrier. Och alla behöver de el. När Mälarenergi arbetar med framtidens energiförsörjning finns en del utmaningar – men även lösningar.

De senaste fem åren har det blivit 1 000 fler elbilar i Mälarenergis område. Här finns 500 solcellsanläggningar. Fler stora industrier ansluts till elnätet, samtidigt som bostadsbyggandet bara tycks accelerera. I Västerås finns en vision om 230 000 invånare år 2050. Kommer elen att räcka till alla?

Helena Olssén berättar hur Mälarenergi arbetar för att elen ska räcka till alla.
Helena Olssén arbetar som strategisk utvecklingsledare på Mälarenergi Elnät. ”Både energiomställningen och att vår region är så attraktiv är superpositivt. Och med fortsatt nätutbyggnad, ny teknik, samverkan och smart elanvändning kommer vi att lösa utmaningarna.”

– Elen kommer inte att ta slut! Men det finns utmaningar. Just nu står vi inför en nätkapacitetsbrist och en effektutmaning som hänger ihop med den nödvändiga omställning som sker för att minska utsläppen av koldioxid i samhället, säger Helena Olssén, strategisk utvecklingsledare på Mälarenergi Elnät.

Så transporteras elen genom Sverige

I Sverige finns tre typer av elnät: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är elens motorväg genom landet. Det ägs av Svenska Kraftnät och levererar el till de mindre regionnäten. Vårt regionnät ägs och sköts av Vattenfall, och det är de som levererar el till lokalnätet. Mälarenergi ansvarar för lokalnäten i Västerås, Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar.

Så fungerar elnätet. Det finns stamnät, regionnät och lokalnät.
Det är en utmaning med omställningen från gamla tiders centraliserade och storskaliga elproduktion till dagens mer väderberoende, småskaliga och lokala elproduktion från sol, vatten och vind. Därför förstärker vi nu alla delar i nätet: stamnät, regionnät och lokalnät.

Nu bygger vi ut elnäten

En av de stora utmaningarna med framtidens energiförsörjning är att elnätet börjar nå gränsen för vilken kapacitet det klarar.
– Därför arbetar Mälarenergi mycket med att förstärka lokalnätet. Vi drar nya kablar, bygger om och ökar kapaciteten i våra mottagningsstationer, säger Helena Olssén.
Men enbart Mälarenergis arbete räcker inte. Vi är också beroende av att stam- och regionnät förstärks, så att all el vi behöver kan levereras in till lokalnätet.
– Svenska Kraftnät bygger för fullt just nu, men inte minst tillståndsprocesserna gör att det tar lång tid, säger Helena Olssén.

Effekt- och kapacitetsbrist – vad är vad?

Magnus Thorstensson, ansvarig råkraftmarknad på Energiföretagen Sverige förklarar begreppen effekt och kapacitet.

Effekten är en utmaning

Ett utbyggt elnät är alltså en av nycklarna till framtidens energiförsörjning. Den andra nyckeln handlar om effekt: Att det varje sekund, dygnet runt, året runt, är balans mellan mängden el som produceras och den som används. Att det är en utmaning hänger ihop med omställningen från gamla tiders centraliserade och storskaliga elproduktion till en mer väderberoende, småskalig och lokal elproduktion från sol, vatten och vind.
– Eftersom den här omställningen sker samtidigt som vi använder mer el, bland annat till bilar och industrier, blir det en utmaning att klara effektbehovet även på den mörkaste, kallaste vinterdagen. Därför behövs nya innovativa lösningar för elproduktionen, elnätet och elanvändningen, säger Helena Olssén.

Ny teknik, samverkan och smart elanvändning

På Mälarenergi jobbar Helena Olssén och hennes kollegor för att lösa utmaningarna kring framtidens energiförsörjning. Utbyggnaden av det lokala nätet pågår för fullt, och den görs i samråd med både kommuner och industrier så att resurser sätts in där de bäst behövs. Och i samarbete med region- och stamnätsägare planeras för möjligheter att öka effekten in i lokalnätet. Dessutom undersöker Mälarenergi olika tekniska lösningar, till exempel att styra effektuttaget vid elbilsladdning och att med hjälp av batterilager skapa en jämnare elanvändning.
– Om tio år kommer här att finnas ännu fler elbilar och mycket fler solceller, och tillväxten med fler bostäder och industrier ser ut att fortsätta. Både energiomställningen och att vår region är så attraktiv är superpositivt. Och med fortsatt nätutbyggnad, ny teknik, samverkan och smart elanvändning kommer vi att lösa utmaningarna, säger Helena Olssén.


Mälarenergis hemsida kan du teckna elavtal från 100 % förnybara källor.