Hur blir solenergi till?

Det är viktigt att vi tar till vara på energi från förnybara källor. Solenergi är en av dessa och att driva sitt hem med egen solkraft är ett bra sätt att göra det på. Att producera el med hjälp av solen är något som blir mer och mer populärt för gemene man. Men hur fungerar det då?

Det hela börjar med att solceller måste monteras på ett tak eller fristående system. Väl på plats där lyser solen på dem och solstrålarna omvandlas till elektricitet i form av likström. Från solpanelerna går sedan en kabel till en växelriktare. Där görs elen om till vanlig växelström som vi har i våra eluttag. Växelriktaren kopplas till din elcentral, där elen fördelas ut till din egen elanvändning. Nu kan du ladda din mobil, hålla din frys kall och slipper leva i mörker.

Sälj din el till andra

Om du inte använder all el som du producerar skickas resten ut på elnätet. För att få betalt för den måste du teckna ett speciellt avtal med ett elhandelsföretag.

Vill du veta mer?

I vår Kunskapsbank finns en längre text om solenergi. Läs mer där!