Hur duktiga är vi på att sortera avfall i vår region?

Ska vi värna miljön behövs både stora och små beslut. De stora hamnar på politikernas bord. De många små tar vi alla varje dag. Det handlar om allt från att sortera vårt avfall och slänga matrester i bruna påsen till att ta med en egen kasse till affären för att minska mängden plast i miljön.
En central anläggning som producerar värme har stora miljöfördelar, jämfört med att alla enskilda hushåll har egna lösningar. I kraftvärmeverk – som det i Västerås – utnyttjas dessutom ånga från fjärrvärmesystemet till att producera el.

Carina Färm, vd på VafabMiljö, svarar på frågor om avfall:

Hur bra är vi i vår region på att sortera vårt avfall?

Riktigt bra, men vi kan bli bättre. VafabMiljö sköter hanter­ingen av hushållens avfall i tolv kommuner i region­en. Matavfall, som rötas till biogas och biogödsel, är en viktig del och hushållen är bra på att sortera ut det. Ungefär 65 procent av matavfallet sorteras ut från hushåll och restauranger i vår region, vilket är mycket mer än i Sverige som helhet där endast 16 procent går till biologisk återvinning.

Matavfallet är viktigt. Varje brun påse blir till biogas som kan driva en bil tre kilometer samt att vi får biomull från rötprocessen som används som gödningsmedel. Vi vill att människor ska vara medvetna om hur viktigt det är att de sorterar ut matavfall. Därför informerar vi väldigt mycket om det.

Utsortering av sådant som kan gå till förpackningsåtervinning, alltså papper, plast, metall, glas och wellpapp kan bli bättre. Sådant material bör inte hamna i restavfallet utan sorteras i de återvinningsanläggningar som brukar finnas i anslutning till affärer och bostadsområden.

Den insamlingen ansvarar producenterna för – i alla fall än så länge. Just nu är det osäkert var ansvar­et för förpackningar och tidningar ska ligga i framtiden. Regeringen funderar. Vi väntar på ett beslut i frågan. Under tiden arbetar vi med att ta fram systemlösningar som ska fungera bra om det blir så att kommunerna får ansvar även för förpackningar och tidningar. Det ska vara lätt att göra rätt och vårt mål är att minska den mängd som går till förbränning.

Vad innehåller det avfall som i dagsläget skickas till Mälarenergi från VafabMiljö?

Det är brännbara fraktioner från Återbruken, träavfall till exempel, plus innehållet från hushållens gröna tunnor.

Containrarnas innehåll från Återbruken tippas ut på sorteringsplattor vid våra anläggningar där innehållet sorteras ytterligare. Soffor, sängar och returträ krossas. Har det till exempel hamnat en cykel i brännbart tas den bort. Det finns kvalitetskrav från Mälarenergi som gör att vi måste förfina avfallet innan det levereras.

Hur mycket av ert avfall går till Mälarenergis energiåtervinning?

Ungefär 65 procent av den totala mängden restavfall som vi hanterar går till Mälarenergi. Men eftersom vi är verksamma i tolv kommuner går en del till förbränning på några andra ställen också.

Vart tog avfallet vägen innan?

Då gick det till andra förbränningsanläggningar i Stockholm och Uppsala, främst till Vattenfall och Fortum. Men det innebar längre transporter, med större miljöpåverkan och högre kostnader för oss.

Innan energibolagen började använda avfall som bränsle lades det på deponi, ett riktigt dåligt alternativ.

På bilden syns Carina Färm, VD VafabMiljö AB. Foto: Lasse Fredriksson