Rekordmånga nya fastigheter ansluter sig till fjärrvärmen

fjärrvärmen

Fjärrvärmen är en trygg och energieffektiv uppvärmningsform. Under 2016 har rekordmånga nya fastigheter valt att ansluta sig till fjärrvärmenätet och Mälarenergi lägger stor vikt vid att underhålla ledningsnätet och produktionsanläggningarna. I över 60 år har Mälarenergi försörjt Västeråsarna med fjärrvärme.

Fjärrvärmen på frammarsch även i övriga Europa

De senaste två åren har vi sett ett ökat fokus på bättre energiutnyttjande även i Europa. Då är fjärrvärmen det självklara valet. I Paris har man tagit ett stort miljökliv för att öka fjärrvärmeanvändandet i staden från 6 % till 18 % år 2030. Även i England har energiministern beslutat om att öka anslutningsgraden till fjärrvärme från 2 % till 20 % år 2030 och vidare till 40 % år 2050. I London har man därför kartlagt värmebehovet och ser över möjligheterna för en expansiv utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Mälarenergis mest ambitiösa mål någonsin

Hela 98 % av hushållen i Västerås tätort värms upp med fjärrvärme och målet om tre år är en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion, helt utan kol eller olja. Vårt mest ambitiösa miljömål någonsin.

– Vi är oerhört glada över att staden redan 1954 tog beslutet om fjärrvärmeutbyggnad när vi nu ser hur viktig uppvärmningsformen kommer att bli för samhället i framtiden, säger Magnus Hemmingsson, Vd för Mälarenergi.

Fjärrvärmen – mer än en uppvärmningsform

Byggherrar och fastighetsägare fortsätter att värdera fjärrvärmen högt då de väljer att ansluta nya byggnader till fjärrvärmenätet. Under det här året har fjärrvärmeanslutningarna i Västerås varit rekordmånga och numera används fjärrvärmen inte bara som uppvärmning av byggnader och varmvatten utan även i tvätt- och diskmaskiner. I industrin används den också i torkprocesser, till exempel i lackboxar inom bilindustrin eller i tvättprocesser.

Svenska Retursystem använder fjärrvärmen i tvättprocessen

Svenska Retursystem använder fjärrvärme när de tvättar sina återanvändningsbara pallar och lådor. Under 2017 öppnar de en ny anläggning i Västerås med kapacitet att tvätta 70 miljoner returlådor per år.

 

Svenska Retursystem använder fjärrvärme från mälarenergi när de tvättar sina återanvändningsbara pallar och lådor.

 

–  Hållbarhet genomsyrar alla våra beslut och vi lägger ner stor omsorg när vi väljer energilösning och vi arbetar med att återvinna den energi vi för in i processen, säger Marie Winslow Andersso.  Vi är glada över ha anslutit oss till Mälarenergi som erbjuder fjärrvärme med hög resurseffektivitet och låg miljöpåverkan.

– Fjärrvärme är en trygg och bekväm uppvärmningsform som är tillförlitlig och prisvärd, berättar Magnus Hemmingsson. Framförallt används minimala mängder av jordens resurser eftersom energin är återvunnen från samhällets överskott som i annat fall hade gått till spillo, avslutar han.
Mälarenergi fortsätter att erbjuda marknadens mest hållbara uppvärmningsform och säkerställer att den bibehåller sin höga status i regionen. Genom guidningar och föreläsningar förmedlar vi också våra erfarenheter till städer och länder som nu är i början av sitt arbete.