Avfallsförbränning

Hur mycket avfall återvinner vi i Sverige?

Ska vi värna miljön behövs både stora och små beslut. De stora hamnar på politikernas bord. De många små tar vi alla varje dag. Det handlar om allt från att sortera vårt avfall och slänga matrester i bruna påsen till att ta med en egen kasse till affären för att minska mängden plast i miljön. […]

Av Mälarenergi AB 1 december, 2016 i , , , ,


Hur duktiga är vi på att sortera avfall i vår region?

Ska vi värna miljön behövs både stora och små beslut. De stora hamnar på politikernas bord. De många små tar vi alla varje dag. Det handlar om allt från att sortera vårt avfall och slänga matrester i bruna påsen till att ta med en egen kasse till affären för att minska mängden plast i miljön. […]

Av Mälarenergi AB 22 november, 2016 i , , , , ,


Mälarenergis bränslechef vid Kraftvärmeverket.

Vilka bränslen används i kraftvärmeverket?

Ska vi värna miljön behövs både stora och små beslut. De stora hamnar på politikernas bord. De många små tar vi alla varje dag. Det handlar om allt från att sortera vårt avfall och slänga matrester i bruna påsen till att ta med en egen kasse till affären för att minska mängden plast i miljön. […]

Av Mälarenergi AB 14 november, 2016 i , , , , ,


Block 6 Kraftvärmeverket Västerås

Automation Expo hålls på Mälarenergi den 15 juni

Automation Region bjuder in till Automation Expo som denna gång hålls på Mälarenergi. Vi kommer bjuda på en spännande resa  in i företagets framtida strategier  och bjuder sedan på en tur genom världens största waste to energy-anläggning. Inbjudan Automation Expo Under expot kommer Mälarenergi berätta om hur de tar sig an framtidens utmaningar och trendspanar […]

Av Mälarenergi AB 31 maj, 2016 i , , ,


Mälarenergi – en del av kretsloppet.

Baksidan av vårt moderna samhälle är bland annat uppkomsten av restprodukter i olika former. I det strategiska utvecklingsprojektet Integrerade lokala kretslopp, arbetar vi för att hantera och ta omhand restprodukter på ett miljömässigt och effektivt sätt och helst återföra dem till kretsloppet. På Mälarenergi renar vi avloppsvatten som ger upphov till stora mängder slam som måste tas omhand. […]

Av Mälarenergi AB 13 april, 2016 i , , , , ,


Avfallsbränsle tas emot i kraftvärmeanläggningen.

Mer lokalt avfallsbränsle

Mälarenergi arbetar aktivt för att kunna ta emot mer avfallsbränsle lokalt och regionalt. Vi har skrivit avtal med Eskilstuna Energi och Miljö och med Vafab i Västerås. Från Vafab Miljö kommer det cirka 35 000 ton per år och från Eskilst­una Strängnäs Energi & Miljö cirka 42 000 ton per år. Det lokala avfallet tippas och eldas upp direkt […]

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i ,


Kraftvärmeverket Block 6

Förnybar energi – Världen på besök

Många vill komma på studiebesök till Mälarenergi och lära sig om förnybar energi, särskilt till kraftvärmeverkets  Block  6 som togs i drift 2014. På besökslistan finns bland andra högskolor och universitet, företag, fastighetsbolag, organisationer, politiker och kommuner. Flera av gästerna är långväga, till exempel  från Irland, Ryssland, Colombia, USA,  Polen, Indien och Thailand.

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i , , , ,Kategorier

Följ oss!

Prenumerera