Hur påverkas elpriset av snösmältningen?

Elpriset påverkas av snösmältningen.

Nu är snösmältningen igång och vårfloden är här. På flera platser i Sverige är vattennivåerna riktigt höga. Det här påverkar så klart elpriset.

Så sätts elpriset

Priset på el från producenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool, som kan liknas vid en handelsplats för elproducenter och elhandlare. Det fungerar som vilken råvarubörs som helst. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Förra veckan eskalerade snösmältningen vilket innebar att tillrinningen var större än efterfrågan. I större vattenkraftverk kan man spara vatten men i de mindre måste man använda vattnet direkt, vilket ledde till väldigt låga spotpriser och att det rörliga elpriset gick ner.

Nu börjar vattenkraftsproducenterna få koll på vattennivåerna och prognosen framåt är att priset kommer att stabilisera sig.

Veckans elprognos

Varje vecka gör Oskar Hellsing, portföljförvaltare på Mälarenergi, en prognos för elpriset. Se prognosen för vecka 20 här.

Elpriset påverkas av var i landet du bor

2011 delades Sverige in i fyra elområden till följd av ett beslut av EU-kommissionen. Tidigare var Sverige ett elområde med ett och samma pris, oavsett var i landet du bodde. Uppdelningen på fyra elområden gör att ditt elpris skiljer sig från ett hushåll i till exempel Malmö eller Kiruna. Här hittar du mer information om elområden.

Vilket elavtal är rätt för dig?

Fast elavtal ger dig trygghet och kontroll. Du har samma elpris under hela avtalstiden och du har koll på exakt vilket elpris du betalar per kilowattimma, oavsett årstid. Våra fasta avtalslängder löper från sex månader upp till fem år. Bäst av allt är att elpriset inte påverkas av elmarknadens prissvängningar. Du är med andra ord garderad mot prisändringar under hela avtalstiden.

Rörligt elavtal betyder att priset följer marknadens utveckling. Avtalsformen har med andra ord ett pris som bestäms av marknadens prissvängningar. Eftersom det rörliga priset läses av varje timme matchas din elanvändning successivt mot det priset.

Mix 50/50 är en kombination av Fast och Rörligt elavtal. Tack vare att halva din elanvändning består av ett fast pris, får du kontroll och trygghet. Den andra halvan, som består av rörligt elpris, ger dig möjlighet att dra nytta av marknadens svängningar.

På malarenergi.se kan du se prisutvecklingen för våra elavtal.