Ikea kyler varuhuset med sorptiv kyla från Mälarenergi

Ikea i Västerås reglerár temperaturen i varuhuset med sorptiv kyla från Mälarenergi.

I Västerås kyler Ikea varuhuset med en teknik som kallas sorptiv kyla. Den viktigaste fördelen med den här tekniken är att det nästan inte går åt någon el alls. Istället används fjärrvärme för att kyla luften.

På Ikea i Västerås märks en grön satsning. Det 48 000 kvadratmeter stora varuhuset byggts med sorptiv kyla. Den viktigaste fördelen med tekniken är att det nästan inte går åt någon el alls, då man använder fjärrvärme från Mälarenergi för att kyla luften. Tekniken innebär stora miljömässiga och ekonomiska vinster för både företag och samhälle.

Så fungerar sorptiv kyla

På Ikea används en kylteknik som när den kombineras med klimatneutral fjärrvärme innebär ett särskilt bra miljöval till lägsta möjliga energikostnad.

Ferdinand Berglund, Förvaltare Ikea, förklarar tekniken för värmedriven kyla så här:

-Om man vill dricka kall dryck mitt i sommaren men inte har något kylskåp kan man linda in flaskan i genomblött tidningspapper och sedan lägga den i solen. Vätskan i tidningspapperet förångas och tar med sig värmen bort från flaskan och drycken därinne kyls ned.

Principen är att det går åt energi när vatten avdunstar, vilket innebär att temperaturen i den omgivande luften därmed sjunker. För att avdunstning ska ske måste luften först torkas, vilket sker i en roterande tork. Den torra luften passerar en våt yta och kyls genom att vatten avdunstar. Den svala luften kanaliseras därefter in i fastigheten. Enkelt uttryckt är principen densamma som gör att man kyls ner när man kommer ut ur duschen och huden börjar torka.

Sorptiv kyla – både ekonomiskt och hållbart

Ikea Fastigheter har valt denna tekniska lösning därför att den förenar både deras investerings- och verksamhetsplaner och företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Lösningen är en synnerligen klok investering eftersom man använder värme i DesiCool, istället för el (som i konventionella kylkompressorer). Fastighetsägaren slipper även riskera att en kompressor går sönder när det är som varmast mitt under sommarsemestern.

En annan vinst är att det går åt mindre energi för uppvärmning av ventilationsluften under den kalla årstiden eftersom den roterande torken, som är en del av DesiCool, då fungerar som en bra värmeåtervinnare. Cirka 90 procent av värmen i den utgående luften återvinns vintertid och detta innebär en värmekostnadsbesparing på upptill 75 procent jämfört med ett standardaggregat.

För Ikeas energileverantör Mälarenergi är det också en fördel att man därmed får ner sin toppbelastning på vintern, då det är som dyrast att producera värme samtidigt som efterfrågan är som störst. En positiv bieffekt är att Ikeas val innebär att andra konsumenter får mer tillgång till klimatneutral el.

En bidragande faktor till att lösningen är så kostnadseffektiv är att Mälarenergi erbjuder differentierade priser för den fjärrvärme som används för kylproduktion.


Är du intresserad av sorptiv kyla eller fjärrkyla?

Kontakta Mälarenergi här