Säker eltillförsel dygnets alla timmar

Oväder

Väckarklockan brummar. Du tänder belysning, slår på kaffebryggaren, tar bröd ur frysen, tinar det i mikron, duschar, torkar håret med fönen… Innan du ens gått ut genom dörren har du använt en lång rad saker som kräver el. Och utanför ditt hem vidgar sig en värld i konstant behov av fungerande elförsörjning.

Du sätter dig i en bil som värmts av motorvärmare och kupévärmare. Vägen du kör på är upplyst av gatlyktor och trafiken i korsningarna regleras av trafikljus. Vart du än vänder blicken ser du byggnader som skulle slockna och kallna och verksamheter som skulle stanna om elen inte matades på hela tiden.

I Sverige använder vi drygt 14 000 kWh el per invånare och år och ligger därmed på sjätte plats internationellt sett. Elbranschen sysselsätter idag cirka 30 000 människor.

Det svenska elnätet omfattar totalt 552 000 kilometer. Skulle det gå att sträcka ut det i en enda lång ledning skulle den räcka mer än 13 varv runt jorden.

Vi är beroende av säker eltillförsel

Den svenska bas- industrin, som pappersindustri, järn-­ och stålverk består till stor del av så kallad elintensiv processindustri som är mycket beroende av säker eltillförsel. Även mycket korta avbrott på någon sekund, som de flesta av oss inte ens märker, kan orsaka kostsamma störningar i tillverkningsprocesserna. Utrustning kan stanna och innebära att gods blir förstört och leveranser försenade.

På våra sjukhus utförs operationer och annan avancerad, livsavgörande behandling med eldriven teknik. Det gäller allt från respiratorer och övervakningsmonitorer till laserteknik och utrustning för operationer på distans.

Eldrivna järnvägs- och tunnelbanetåg transporterar tusentals människor fram och tillbaka till jobbet varje dag. Listan över vårt elberoende kan göras hur lång som helst. Idag skulle varken privata hem, industrier, kontor, affärer, banker, kommunikationer eller transporter fungera utan el.