Komfortavtal för stora och små anläggningar

Mälarenergis nya Komfortavtal riktar sig till mellanstora bostadsrätter, samfälligheter och hyresvärdar och innebär att Mälarenergi tar ansvar för att ventilation, värme och el fungerar perfekt.

Nu har också mellanstora bostadsrätter, samfälligheter och hyresvärdar möjlighet att teckna komfortavtal med Mälarenergi. Med ett komfortavtal tar Mälarenergi ansvar för att ventilation, värme och el fungerar perfekt. Det märks att tjänsten, som hittills endast varit tillgänglig för större bostadsrättsföreningar och industrier, är attraktiv.

I dagarna har samfälligheten Sjömärket och bostadsrättsföreningen Parklöparen i Västerås tecknat det nya avtalet. Tidigare i år tecknades även ett komfortavtal med samfälligheten Spikverket.

– Ett komfortavtal innebär att vi ger kunden både en energigaranti och en funktionsgaranti. Avtalet gör att du slipper oväntade kostnader och får en ökad trygghet i att allt fungerar perfekt. Som kund får du även en egen kontaktperson, så att du alltid vet vem du ska vända dig till hos oss, säger Johan Andersson, affärsutvecklare på Mälarenergi Energitjänster.

Vad ingår i ett Komfortavtal?

När Mälarenergi tecknar avtal med en kund ses en mängd möjliga åtgärder över, som energikartläggningar, el- och ventilationsbesiktningar och uppdatering av kundens värmecentral. Alla dessa faktorer är viktiga för att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt. Som komfortavtalskund kan kunden också teckna ett förmånligt elhandelsavtal och energideklarationer.

– Målet är att skapa bekvämlighet och trygghet för våra kunder, såväl stora som små. Vi tar över ansvaret för att kunderna får en låg energianvändning, hög driftsäkerhet och ett bra inomhusklimat oavsett utomhustemperatur, säger Anders Tenggren, affärsområdeschef på Mälarenergi Energitjänster.

Kolarhagen har valt Komfortavtal

Kolarhagen är en av Västerås största bostadsrättsföreningar och har ett 7-årigt Komfortavtal med Mälarenergi. Ulf Holgersson är förvaltare på Kolarhagen:

Bostadsrättsföreningen Kolahagen i Västerås har Komfortavtal med Mälarenergi.

– Avtalet innebär att Mälarenergi garanterar vår energi- och vatten-användning samt ansvarar för drift och underhåll av våra tekniska installationer. Det nya avtalet innebär att en del av besparingarna kommer både oss och Mälarenergi tillgodo. Det känns tryggt för styrelsen att samarbeta med Mälarenergi. Det ger oss tillgång till kompetent driftpersonal som kvalitetssäkrar och optimerar föreningens energianvändning långsiktigt, dygnet runt.