Byggstart för faunapassagen vid Turbinbron i Västerås

I onsdags var det äntligen dags för byggstart för faunapassagen vid vattenkraftstationen Turbinbron i centrala Västerås. På plats fanns representanter från Mälarenergi, Västerås stad och Länsstyrelsen Västmanland.

I onsdags var det äntligen dags för byggstart för faunapassagen vid Mälarenergis vattenkraftstation Turbinbron i centrala Västerås. På plats fanns bland annat Västmanlands läns landshövding Minoo Akhtarzand, tekniska nämndens ordförande från Västerås stad Jazmin Pettersson samt Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson. Tillsammans lämnade de över en spade till NCC:s platschef Ulrika Andersson.

 

Faunapassage vid Mälarenergis vattenkraftstation Turbinbron i centrala Västerås. Här producerar Mälarenergi el.
Kraftstationen vid Turbinbron byggdes 1891. 1996 renoverades stationen och två nya aggregat installerades. De har en effekt på 150 kW och producerar 0,4 GWh energi per år. Fallhöjden är 3,6 meter. Turbinhuset är Sveriges äldsta kraftstation som fortfarande producerar el. Bilden är en skiss över hur faunapassagen kommer att se ut när den är färdigställd. Bild: Peter Berg, Norconsult

De allra flesta fiskarter behöver vandra för att hitta föda eller för att nå lämpliga lekområden. Den nya faunapassagen vid Turbinbron är det första vandringshindret i Svartån. Nästa etapp i projektet är att anlägga ytterligare en fiskväg vid Falkenbergska kvarnen. Därmed öppnas vandringsvägarna upp ända till Skultuna. I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag och biflöden för reproduktion och för att hitta föda, bland annat den hotade aspen. Passagen kommer att bli cirka 160 meter lång och i samband med bygget passar man på att renovera Svartåns murar på den sida som vetter mot Västerås stadshus.

Våren 2019 ska faunapassagen vara klar. Projektet ingår i EUs miljöprogram LIFE IP Rich Waters  som drivs av Länsstyrelsen i Västmanland.

Snart kan fiskarna vandra upp för Svartån