Kraftvärmeverket i Västerås kan bli kolsänka

Mälarenergi har beviljats stöd från Energimyndigheten för att undersöka möjligheterna att avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket i Västerås. Tekniken kallas CCS – Carbon Capture and Storage.

Med Färdplanen för fossilfri uppvärmning har uppvärmningsbranschen, där Mälarenergi ingår, åtagit sig att bidra som kolsänka bortom 2045. Mälarenergi är sedan tidigare med i ett branschgemensamt forskningsprogram som syftar till att se över förutsättningarna för CCS-tekniken och inom vilka ramar man kan samverka, till exempel inom transport och lagring av koldioxid. Nu tar vi på Mälarenergi ett steg till och ser över möjligheterna i vår specifika anläggning.

CCS – att lagra koldioxid från atmosfären

– Tekniken med CCS är beprövad och har stor potential att bidra positivt för att motverka klimatkrisen. Det som saknas är anläggningsspecifik kunskap kring hur teknikerna kan appliceras på just Kraftvärmeverket i Västerås på ett så resurseffektivt och optimalt sätt som möjligt. En genomförbarhetsstudie är ett första steg på vägen till att Mälarenergi kan börja binda in koldioxid, säger Marianne Allmyr, Energistrateg på Mälarenergi.

Med ny teknik kan vi skapa minusutsläpp

En avskiljningsanläggning i Västerås kan i sin tur innebära att Kraftvärmeverket i framtiden skulle kunna plocka bort mer koldioxid från atmosfären än vad verksamheten släpper ut. Så kallade minusutsläpp eller negativa utsläpp och därmed fungera som en kolsänka som motverkar växthuseffekten. Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser om vi ska nå målen i Parisöverenskommelsen. I flertalet av de scenarier som finns i EUs IPPC-direktiv är avskiljning, infångning och lagring av koldioxid (CCS) nödvändigt för att nå målen i tid.

– Arbetet med att se över hur en avskiljningsanläggning i Västerås bör se ut samt hur koldioxiden bäst kan transporteras och slutligen lagras till havs påbörjas nu i höst. Energimyndigheten går in med medel som täcker hälften av kostnaden för studien som påbörjas nu i november och planeras vara klar till juni 2021, avslutar Marianne.