Stänga fritidshuset för säsongen

Dags att stänga fritidshuset för säsongen

Den här tiden på året är det dags att stänga fritidshuset för säsongen. Med rätt förberedelser hittar du huset i samma skick när du kommer tillbaka i vår. Här är några tips att tänka på.

Vatten och ledningar

 • När du ska stänga fritidshuset för säsongen, se till att fryssäkra vattenledningarna genom att stänga av vattnet med huvudkranen.
 • Töm ledningar, varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Ta in trädgårdsslangen och töm utomhuskranen på vatten genom att ta bort snabbkopplingen. Kvarvarande vatten i kranen kan orsaka stora skador.

El och sladdar

 • Om du ska stänga av elen helt bör du göra det på rätt sätt på elmätaren så elnätsföretaget inte tappar kontakten med din elmätare. Du bör hitta information om detta hos ditt elnätsföretag.
 • Dra ur sladdar till alla elektriska prylar och lampor.

Sänkt innomhustemperatur

 • Väljer du att ha underhållsvärme på i huset bör det vara 12-15 grader. Det håller fukten borta. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera om huset står utan värme.

Håll råttorna borta

 • Töm skafferiet och torka ur skåp om du vill undvika påhälsning från råttor och möss. En mus kan ta sig in genom ett hål som är 6-7 millimeter, en råtta behöver två centimeter för att komma in och ställa till med stor skada i sängkläder och exempelvis tugga sönder elledningar. Täpp därför till potentiella ingångar.
 • Ha innerdörrar och luckorna till diskbänkskåpet öppna, det ger bättre cirkulation för att värma rören.
 • Gör en ordentlig höststädning. Smuts och kvarglömda matrester kan orsaka mögel.

Tak och hängrännor

 • Kontrollera takpapp eller takpannor och rensa hängrännor från löv och skräp som orsakar stopp.
 • Har du stuprör med utkastare, koppla på ett extra rör som leder bort vattnet från huset.
 • Förstärk eventuellt altantak med träreglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.

Isolering och fasadpanel

 • Kontrollera isolering runt fönster och dörrar, byt ut det som är torrt och trasigt.
 • Se över fasadpanelen så det inte finns sprickor i träet eller ruttna delar. Då är det viktigt att byta ut eller laga innan skadan blir värre.

Plocka in trädgårdsredskap

 • Plocka in alla trädgärdsredskap, grillen, gräsklippare och sladdar. I fukt, kyla och snö kan de ta skada.

Håll tjuvarna borta

 • Lämna inte kvar stöldbegärliga saker, som tv, stereo eller sprit.
 • Lås även in stegar och annat som kan underlätta för en tjuv att ta sig in i huset.
 • Om du bor långt ifrån be någon annan titta till huset då och då.

Här får du några tips i samband med att öppnar fritidshuset till våren 

Med utjämnad betalning betalar du lika mycket året runt