Stänga fritidshuset för säsongen

Dags att stänga fritidshuset för säsongen

Den här tiden på året är det dags att stänga fritidshuset för säsongen. Med rätt förberedelser hittar du huset i samma skick när du kommer tillbaka i vår. Här är några tips att tänka på.

Vatten och ledningar

 • När du ska stänga fritidshuset för säsongen, se till att fryssäkra vattenledningarna genom att stänga av vattnet med huvudkranen.
 • Töm ledningar, varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Ta in trädgårdsslangen och töm utomhuskranen på vatten genom att ta bort snabbkopplingen. Kvarvarande vatten i kranen kan orsaka stora skador.

El och sladdar

 • Stäng av elen med huvudströmbrytaren.
 • Dra ur sladdar till alla elektriska prylar och lampor.

Sänkt innomhustemperatur

 • Väljer du att ha underhållsvärme på i huset bör det vara 12-15 grader. Det håller fukten borta. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera om huset står utan värme.

Håll råttorna borta

 • Töm skafferiet och torka ur skåp om du vill undvika påhälsning från råttor och möss. En mus kan ta sig in genom ett hål som är 6-7 millimeter, en råtta behöver två centimeter för att komma in och ställa till med stor skada i sängkläder och exempelvis tugga sönder elledningar. Täpp därför till potentiella ingångar.
 • Ha innerdörrar och luckorna till diskbänkskåpet öppna, det ger bättre cirkulation för att värma rören.
 • Gör en ordentlig höststädning. Smuts och kvarglömda matrester kan orsaka mögel.

Tak och hängrännor

 • Kontrollera takpapp eller takpannor och rensa hängrännor från löv och skräp som orsakar stopp.
 • Har du stuprör med utkastare, koppla på ett extra rör som leder bort vattnet från huset.
 • Förstärk eventuellt altantak med träreglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.

Isolering och fasadpanel

 • Kontrollera isolering runt fönster och dörrar, byt ut det som är torrt och trasigt.
 • Se över fasadpanelen så det inte finns sprickor i träet eller ruttna delar. Då är det viktigt att byta ut eller laga innan skadan blir värre.

Plocka in trädgårdsredskap

 • Plocka in alla trädgärdsredskap, grillen, gräsklippare och sladdar. I fukt, kyla och snö kan de ta skada.

Håll tjuvarna borta

 • Lämna inte kvar stöldbegärliga saker, som tv, stereo eller sprit.
 • Lås även in stegar och annat som kan underlätta för en tjuv att ta sig in i huset.
 • Om du bor långt ifrån be någon annan titta till huset då och då.

Här får du några tips i samband med att öppnar fritidshuset till våren 

Med utjämnad betalning betalar du lika mycket året runt