Mälarenergi Elnät verkar för att höja kunskap inom branschen

Bättre kunskap om smart nätteknik och systemintegration ska ge en fortsatt satsning på vindkraft.

Inom projektet KAN 2.0 genomförs fem seminarier om diverse teknikområden riktade till branschkollegor. Projektet drivs av Power Circle.

Det första seminariet, som är förlagt hos Halmstad Energi och Miljö, är redan nu den 8:e dec. Intresset är stort och 70 deltagare är anmälda.  Projektet finansieras av Nätverket för vindbruk och referensgrupper utöver Mälarenergi Elnät är bland annat Power Circle (som driver projektet), Jämtkraft, Vattenfall, EON, OX2, SP, Holtab, Seneorit, och Svensk vindenergi.

– Vi planerar just nu för kommande seminarier och vi på Mälarenergi Elnät har uttryckt ett intresse av att förlägga ett av dessa hos oss, säger Johanna Rosenlind, programledare för 2 Smart programmet på Mälarenergi Elnät.

Målet är att öka satsningen på vindkraft

Projektets ska skapa ett forum för nätägare där information om smarta nättekniker och viktiga framgångsexempel kan lyftas. Forumet ska också utreda hinder och möjligheter för implementering av smarta nättekniker. Målet är att öka kunskapen om smart nätteknik och ökad systemintegration, till fördel för en fortsatt satsning på vindkraft.