Elnät

Här kan du läsa om elnät

Tillgänglighet

Vi är som bäst när vi inte märks!

Det viktigaste för oss är att leverera produkter och tjänster med god kvalitet utan avbrott dygnet runt och i alla väder. För oss innebär hög tillgänglighet att arbeta förebyggande, ha beredskap och att kunna hantera risker och oförutsedda händelser på ett bra sätt. Hög tillgänglighet handlar också om att våra kunder ska kunna nå oss på […]

Av Mälarenergi AB 15 mars, 2018 i , , ,


CODES Mälarenergi molnbaserat Batterisystem

Mälarenergi medverkar när nytt molnbaserat batterisystem testas

Mälarenergi inleder samarbete med InnoEnergy genom att vara referensgrupp i projektet CODES – Control and Optimisation of Distributed Energy Storage. CODES är ett system för kontroll av distribuerade batterisystem i bostadsbyggnader. Inom ramarna för 2 Smart programmet ingår Mälarenergi som referensgrupp i projektet CODES. Projektet koordineras av KIC InnoEnergy som är ett innovationscentrum inom miljöteknik […]

Av Mälarenergi AB 14 juni, 2017 i , , , ,


Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärderat diagnostiseringsverktyget Transformer Explorer. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk.

Lyckat resultat när Mälarenergi utvärderar diagnostiseringsverktyg

Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärdera Transformer Explorer, ett diagnostiseringsverktyg för komponenter i elnätet. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk. – Transformatorerna är de mest kostsamma komponenterna i elnätet. Tanken är att vi med hjälp av diagnostiseringsverktyget ska kunna nyttja komponenterna längre, säger Johanna […]

Av Mälarenergi AB 22 mars, 2017 i , , , ,


Tjänster kring solceller skulle kunna utvecklas i projektet Smarta elnät - för vem?

Mälarenergi deltar i projektet Smarta elnät – för vem?

Mälarenergi elnät deltar inom sitt program 2 Smart i en större studie om hushållens roll för att förverkliga smarta elnät. Projektet utförs av Kungliga Tekniska Högskolan. Studien kallas ”Smarta elnät – för vem?” och syftet är att öka kunskapen om hushållens roll och behov av tjänster som ett smart elnät kan bidra till och förverkliga. Ett önskat […]

Av Mälarenergi AB 9 februari, 2017 i , , , , ,


Pappa och dotter läser bok i koja.

Förbättrad kategorisering av elkunder ger mer kostnadsriktiga tariffer

Projektet ”Kategorisering av elkunder utifrån förbrukningsprofil” som finansierades av Energiforsk och som drevs av Magnus Lindén från Sweco, avslutades strax innan jul. Där deltog flera av landets elnätsföretag, bland annat Mälarenergi Elnät. Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och anordnar energiforskning inom smarta elnätsprogrammet under ansvar av Susanne Olausson. Projektet utredde möjligheten till […]

Av Mälarenergi AB 18 januari, 2017 i , , , ,


Bättre kunskap om smart nätteknik och systemintegration ska ge en fortsatt satsning på vindkraft.

Mälarenergi Elnät verkar för att höja kunskap inom branschen

Inom projektet KAN 2.0 genomförs fem seminarier om diverse teknikområden riktade till branschkollegor. Projektet drivs av Power Circle. Det första seminariet, som är förlagt hos Halmstad Energi och Miljö, är redan nu den 8:e dec. Intresset är stort och 70 deltagare är anmälda.  Projektet finansieras av Nätverket för vindbruk och referensgrupper utöver Mälarenergi Elnät är […]

Av Mälarenergi AB 6 december, 2016 i , , ,


Potentialen för energilager är stor

Mälarenergi har tillsammans med branschorganisationen Power Circle och innovationsinkubatorn KIC Innoenergy utvärderat hur elnätsbolag kan använda energilager för att lagra energi från intermittent förnybar elproduktion i större fastighetskomplex. I slutrapporten presenteras flera fördelar med energilagring. Det finns givetvis flera utmaningar, vilket det gör med alla nya tekniker. Utbyggnaden av väderberoende elproduktionsanläggningar, såsom solel och vindkraft, efterfrågar […]

Av Mälarenergi AB 8 augusti, 2016 i , ,


24-årige Jesper tvärvände – el blev alltmer spännande

Jesper Ericson är systemingenjör på Mälarenergi och jobbar med insamling av mätvärden och driftar de insamlingssystem som används. Ett spännande jobb där det finns mycket att lära och mycket att göra. Läs Svensk energis intervju mer Jesper.  

Av Mälarenergi AB 8 augusti, 2016 i , ,


Mälarenergi Elnät startar ett projekt för att se hur branschen kan kategorisera kunder utifrån förbrukning.

Ny kategorisering av elkunder utreds

Mälarenergi Elnät startar ett projekt för att se hur branschen kan kategorisera kunder utifrån förbrukning. Projektet finansieras av Energiforsk. Energimarknadsinspektionen har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Ett sätt att påverka efterfrågan är att ge kunder tydliga signaler och incitament till att förändra sitt beteende. […]

Av Mälarenergi AB 1 augusti, 2016 i , ,


Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärderat diagnostiseringsverktyget Transformer Explorer. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk.

Transformer Explorer – Verifiering för smarta elnät

Mälarenergis utvecklingsprogram 2Smart, har tagit initiativ till ett projekt som ska  verifiera en diagnostikmetod för transformatorer. Transformatorerna är exceptionellt viktiga för att säkerställa god elleverans. Vid övergången till ett smart elnät är det viktigt att alla beslutsunderlag blir förfinade, därför kommer mer sofistikerade diagnostikmetoder för komponenter att efterfrågas. Tanken är att kunna nyttja komponenterna längre […]

Av Mälarenergi AB 16 maj, 2016 i , , , ,


Energikommissionen formar framtidens energipolitik

Fokus låg på framtidens energipolitik när Automation region bjöd in till ABB Corporate Research i Västerås för  ett stormöte den 14e april. På plats berättade  Energikommissionen om sitt arbete med den kommande energipolitiken. På mötet fanns också representanter från myndigheter, universitet, energibolag och industrier. Det här är ett intressant och spännande arbete. Det är första gången som en energikommission har ett […]

Av Mälarenergi AB 3 maj, 2016 i , , , ,


Mälarenergi Elnät bidrar till Elektroteknikprogrammet på MDH

Elnätsbolagen behöver fylla på med nya medarbetare för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Mälarenergi har det ambitiösa målet att dessutom vara ledande genom att driva utvecklingen framåt. Behovet av specialkompetens är centralt och genom att engagera sig i Elektroteknikprogrammet på Mälardalens högskola får vi en möjlighet att påverka utformningen av utbildningen. Den här utbildningsinsatsen drivs […]

Av Mälarenergi AB 28 april, 2016 i , , ,


Smarta elnät ska bibehålla god spänningskvalité

I 2 Smart programmet deltar Mälarenergi i ett projekt som finansieras av Energimyndigheten. I projektet leder vi bland annat ett arbetspaket som syftar till att utreda spänningsproblematik i elnätet. Den snabbt ökade förnybara elproduktionen från småskaliga produktionskällor är en utmaning som hela Europas elnät står inför. Sverige planerar genom Svenska kraftnät att investera 50 miljarder kronor […]

Av Mälarenergi AB 17 mars, 2016 i , , ,


Har lokala elnät potential att lagra intermittent energi?

Förra veckan initierade Mälarenergi projektet 2Smart Lokala Energilager. Tillsammans med branschorganisationen Power Circle och innovationsinkubatorn KIC Innoenergy ska vi under ett halvår utvärdera hur elnätsbolagen kan använda energilager för att lagra energi från intermittenta förnybara elproduktionsanläggningar. Utbyggnaden av lokala förnybara elproduktionsanläggningar driver på utvecklingen och användandet av smarta elnät och för att kunna integrera stora mängder intermittent […]

Av Mälarenergi AB 2 december, 2015 i ,


Oväder

Säker eltillförsel dygnets alla timmar

Väckarklockan brummar. Du tänder belysning, slår på kaffebryggaren, tar bröd ur frysen, tinar det i mikron, duschar, torkar håret med fönen… Innan du ens gått ut genom dörren har du använt en lång rad saker som kräver el. Och utanför ditt hem vidgar sig en värld i konstant behov av fungerande elförsörjning.

Av Mälarenergi AB 2 april, 2015 i ,Kategorier

Följ oss!

Prenumerera