Anna-LCA

Anna Odenbrand Linder livscykelanalys

– Vår ambition är att bli regionens ledande infraserviceföretag. En av förutsättningarna för att lyckas är att minska vår klimat- och miljöpåverkan.

Anna Odenbrand Linder livscykelanalys