LCA_GRÖN

Mälarenergi har gjort livscykelanalyser på fyra produkter; el producerad med solpaneler, fjärrvärme, fjärrkyla, dricksvatten och laddstolpar.

Mälarenergi har gjort livscykelanalyser på fyra produkter; el producerad med solpaneler, fjärrvärme, fjärrkyla, dricksvatten och laddstolpar

Mälarenergi har gjort livscykelanalyser på fyra produkter; el producerad med solpaneler, fjärrvärme, fjärrkyla, dricksvatten och laddstolpar