Beslut om nytt block ger fossilfri fjärrvärme och el 2020

Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. Principskiss som visar vart Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning - Block 7 är tänkt att placeras.

Mälarenergis styrelse har fattat beslut om att företaget ska vara fritt från kol och olja år 2020. Beslutet innebär att Mälarenergi ska projektera och upphandla ett nytt kraftvärmeblock. Den nya anläggningen ska innehålla en panna och en turbin med total effekt om 150 MW. År 2020 kommer vi enbart använda återvunna och förnybara bränslen för att producera el och konkurrenskraftig fjärrvärme.

Fossilfri fjärrvärme och el år 2020

– Det här är det största steget mot ett hållbart samhälle som vi någonsin tagit, säger Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson. När vi byggde Block 6 var det ett viktigt steg på vägen som gjorde att vi kraftigt minskade utsläppen av fossilt koldioxid. Med Block 7 kommer vi helt och hållet att gå ifrån bränslen som kol och olja, fortsätter Staffan.

Styrelsens beslut ska nu tas upp i Västerås Kommunstyrelse för att slutligen godkännas i Kommunfullmäktige senare i år. Det handlar om en investering på 1,7 miljarder kronor för den nya anläggningen som ska byggas vid Norra Seglargatan, intill Kraftvärmeverket och vara i drift år 2020.

– Det är en milstolpe i vårt arbete att leverera driftsäker el och fjärrvärme med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Mälarenergis vd Magnus Hemmingsson. Vi är väldigt glada över att vår styrelse fattat det här beslutet så att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet och framtidens samhälle, avslutar Magnus.

Projektet leds av egen personal

Simon Jansson, som har varit projektledare för förstudien och förprojekteringen, lämnar över till Mattias Edelborg i samband med att projektet övergår i ett genomförande. Tillsättningen innebär att vi kommer ha en intern projektledare för Block 7 då Mathias redan idag är anställd som projektledare på Mälarenergis affärsområde Värme.  Magnus Eriksson, också han Mälarenergi Värme tillsätts som projektchef.

Hållbara städer värms med fjärrvärme

Med fjärrvärme kan vi ta vara på och energiåtervinna det som blir över, från skogen, industrin och hushållen. Avfall som inte går att ta tillvara på något annat sätt.

98 % av Västeråsarnas hem och företag anslutna till fjärrvärmenätet. Kraftvärmeverket levererar även värme till Hallstahammar, Skultuna, Kolbäck och Surahammar. Mälarenergi har också värmeproduktion i Kungsör.

Sedan vintern 1960 värms också gatorna i Västerås city med fjärrvärme. Trots vinter med minusgrader kan västeråsarna promenera tryggt på is- och snöfria gator, torg, gång- och cykelstråk i city. Cirka 150 000 kvadratmeter är det som värms med markvärme under vinterhalvåret.

 

På bilden ser vi en principskiss som visar var Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning – Block 7 är tänkt att placeras. Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.