Mälarenergi Elnät har lägst elnätspris i länet

Mälarenergi Elnät har lägst elnätspris i länet.

Årets Nils Holgersson-rapport* visar att Mälarenergi Elnät har lägst elnätspris i Västmanland och ligger på plats 27 av de drygt 120 elnätsföretagen i undersökningen. Detta trots att vi gjort stora investeringar för att möta vår expansiva regions behov och för att möjliggöra elektrifieringen för ett fossilfritt samhälle.

Nils Holgersson-rapporten använder sig av metoden att förflytta ett typhus med lägenheter genom Sverige och jämföra kostnaderna. I rapporten analyseras elnätspriset i samtliga landets 290 kommuner.

– Jag är glad och stolt över att vi kan hålla priset på den här nivån, samtidigt ser vi fortsatt stora investeringar framöver för att möta regionens framtida behov, säger Jonas Rigner vd Mälarenergi Elnät.

Enligt rapporten är medelpriset för elnät 93 öre/kWh och det dyraste priset 161 öre/kWh. I kommuner där Mälarenergi Elnät förvaltar, driftar och utvecklar elnätet blir priset för typhuset 71 öre/kWh medan priset i Fagersta ligger på 90 öre/kWh, i Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar på 100 öre/kWh och i Sala på 99 öre/kWh.

 

Nils Holgersson-rapporten jämför elnätspriset i Västmanland.
Nils Holgersson-rapporten jämför elnätspris i Västmanland.

 

Västmanland är ett av Sveriges mest offensiva tillväxtområden

– Det expansiva näringslivet och befolkningstillväxten är fantastisk, samtidigt ökar kraven på tillgången på el. Fokus för oss nu är att garantera den tillgång på avbrottsfri el som regionen behöver både nu och i framtiden. Det gör vi bland annat genom att förstärka och underhålla nätet, vi kommer investera runt 2,4 miljarder kronor under en tioårsperiod. Vi kommer även öka möjligheten för våra kunder att vara mer delaktiga i omställningen, säger Jonas.

Det är Energimarknadsinspektionen som genom reglermodeller styr vilka priser elnätsföretagen kan ta ut. I elnätspriset ingår även kostnaderna för att transportera elen till regionen via de stora kraftledningarna, stam- och regionnät, som går genom landet.

– Även stamnät och regionnät behöver göra stora investeringar framöver för att säkra tillräcklig kapacitet i elnätet. Vi är många som behöver bidra för att möjliggöra det hållbara, fossilfria samhället! säger Jonas.

* Nils Holgersson-rapporten är en sammanställning av värme-, varmvatten-, VA-, el- och renhållningskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Rapporten produceras av Avgiftsgruppen där HSBs Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår. Undersökningsmetoden går ut på att ”förflytta” en bostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.