Mälarenergi ger nyanlända chans att komma in i arbetslivet

– Vi behöver ta tillvara den kompetens som finns hos nyanlända i Sverige. Vi inte råd att undvara den, säger Joakim Forsberg på Mälarenergis HR-avdelning.

Det är inte bara de med teknisk kompetens som behövs på Mälarenergi. Att knyta personer med olika bakgrund och erfarenheter till bolaget skapar förutsättningar för en mer dynamisk och mångfacetterad arbetsplats.

Energiuppropet – för ett inkluderande samhälle

Mälarenergi har skrivit under energibranschens eget upprop om att rekrytera smartare.

– Energibranschen har inte råd att inte ta till vara på den kompetens som finns, säger Mälarenergis vd Magnus Hemmingsson.

– Inom energibranschen ser vi över tid ett underskott på kompetens. Att skapa förutsättningar för att ta tillvara på den kompetensen, exempelvis genom att erbjuda praktikplatser innebär att vi som organisation får en möjlighet att integrera både individen och dess kompetens i en bransch som har stora behov. Akademiska eller yrkesorienterade utbildningar är ofta likvärdiga i de flesta länder, men yrkesterminologin och kulturen skiljer. Här kan man komma in och ta del av den i vardagsarbetet, säger Joakim Forsberg.

Nyanlända Cristina fick möjlighet att praktisera

Cristina Campeanu är en av de nyanlända som praktiserar på Mälarenergi. För henne betyder det oerhört mycket att få den här möjligheten.
– Jag lär mig svenska i första hand, men också hur det svenska samhällsystemet, arbetslivet, lagar och traditioner ser ut, säger hon.

Cristina har en gedigen utbildning från sitt hemland Rumänien. Hon har en examen i ekonomi och redovisning från universitetet i Bukarest samt en masterutbildning inom kommunikation och HR.

På Mälarenergi delar Cristina sin tid mellan HR och ekonomiavdelningen. På HR-avdelningen arbetar hon med rekryteringsprocesser och administration, på ekonomiavdelningen med fakturering från leverantörer. I Rumänien har hon arbetat på olika företag med bland annat kundmottagning, redovisning och som lönespecialist.

Kärleken förde henne till Sverige. 2014 träffade hon sin man, en rumän som sedan flera år lever i Sverige och som var på besök i sitt hemland. Han är doktorand och har även lektioner på Mälardalens Högskola i Västerås.

Cristina tror att praktikplatsen stärker hennes ställning på arbetsmarknaden. Men helst av allt vill hon stanna på Mälarenergi.
– Här möter jag glada människor som verkligen stöttar mig och lär mig saker om svensk kultur, samhället och arbetslivet, säger hon.