Mälarenergi medverkar när nytt molnbaserat batterisystem testas

CODES Mälarenergi molnbaserat Batterisystem

Mälarenergi inleder samarbete med InnoEnergy genom att vara referensgrupp i projektet CODES – Control and Optimisation of Distributed Energy Storage. CODES är ett system för kontroll av distribuerade batterisystem i bostadsbyggnader.

Inom ramarna för 2 Smart programmet ingår Mälarenergi som referensgrupp i projektet CODES. Projektet koordineras av KIC InnoEnergy som är ett innovationscentrum inom miljöteknik och hållbara energilösningar.

KIC InnoEnergy är ett resultat av EU-samarbetet European Institut of Techonology (EIT) där KTH och Uppsala universitet, för Sveriges räkning, gemensamt ansvarar för områdena smarta elnät och elektrisk energilagring.

CODES testas i bostadsbyggnader

Projektet CODES syftar till att designa, utveckla och testa ett nytt molnbaserat batterisystem som möjliggör aggregerad (samlad) kontroll av batterier i bostadsbyggnader. Genom att optimera styrningen av batterierna kan energikostnaderna minskas samtidigt som säkerheten i elnätet ökar.

Demonstrationsfasen kommer genomföras i Örebro där distribuerade batterisystem implementeras i 4-5 bostadsbyggnader som ett led i att skapa en ”Smart energistad” – en stad baserad på innovativa och världsledande energilösningar. Kapaciteten på batterierna ligger på runt 20-30 KWh och installeras i lägenhetsbyggnader.

Förväntade effekter av projektet är bland annat att det ska bidra med ny kunskap om tekniska och affärsmässiga lösningar för en helt ny typ av aktörer och för nya systemtjänster. Detta är något  som både främjar en ökad flexibilitet i elsystemet och som på sikt kan möjliggöra att nya tjänster från lokala energilager kan kommersialiseras.

 

Bildtext: CODES ska utveckla ett molnbaserat aggregerat batterisystem (A-BMS) som möjliggör smart kontroll av distribuerade batterisystem. BMS = Building management system