Mälarenergi inleder hållbart samarbete med Smaka på Västmanland

Vårt samarbete i Saluhallen Slakteriet i Västerås kommer ge oss möjlighet att träffa kunder i ett nytt sammanhang, tillsammans med andra lokala aktörer.

Vi vill bland annat visa våra produkter och informera om hur vi arbetar med hållbarhet och lokala kretslopp. Samtidigt får Smaka på Västmanland, som varit med från starten i saluhallen, nu möjlighet att utveckla sin butik där de erbjuder hållbara och närproducerade produkter.

Samarbetet, som i första hand sträcker sig över tre år, gör att vi kan ta del av varandras nätverk och kompetenser. Vi hoppas så klart också att det ska skapa ett mervärde för våra kunder.

Lokalerna i saluhallen kommer att byggas om efter nyår och vi räknar med att kunna öppna upp för besökare under februari. Välkomna då!

På plats i Saluhallen Slakteriet är: Greger Johansson Saluhallen, Fia Mårdfelt Smaka på Västmanland, Ove Fredriksson Mälarenergi och Markus Eriksen Smaka på Västmanland