Med automation ska vi effektivisera infraservicen

Stig Olaisen leder arbetet med automation vilket bland annat innebär att integrera Internet of Things i Mälarenergis infraserviceverksamhet.
– Vi ska automatisera processer, distribution och produktion för att skapa förutsättningar för en samordnad effektivisering. Vi måste göra tekniken till vardag och utnyttja den potential som finns i vårt ständigt uppkopplade samhälle eller Internet of Things.

Internet of Things handlar om att allt fler människor, produkter och maskiner är uppkopplade mot internet. Det här har bland annat företag inom marknadsföringssfären redan börjat utnyttja då de via människors smartphones kan se var de befinner sig, vilka de umgås med och vilka intressen de har, och på så sätt anpassa sin marknadsföring till målgruppen. På Mälarenergi vill vi ta den här tekniken ett steg vidare och integrera den i vår infraservice, för att på så sätt kunna styra och anpassa vår produktion utefter kundernas behov på ett än mer exakt sätt. Resultaten skulle bli ett energieffektivare samhälle och lägre kostnader för både kunden och oss.

Projektgruppen som arbetar med automation på Mälarenergi består av: Niklas Ramström, Cecilia Johansson, Henrik Wickström, Mikael Pernell, Peter Ottosson, Jenny Lindmark, Stig Olaisen och frånvarande på bilden Tilda Nordin
Projektgruppen som arbetar med automation på Mälarenergi består av: Niklas Ramström, Cecilia Johansson, Henrik Wickström, Mikael Pernell, Peter Ottosson, Jenny Lindmark, Stig Olaisen och frånvarande på bilden Tilda Nordin

På Mälarenergi skulle vi, genom att placera sensorer i våra ledningsnät och i kundernas anläggningar, kunna få nyttiga parametrar för att producera rätt mängd energi vid varje tillfälle vilket skulle minska energiförbrukningen. Ett annat exempel på hur vi i framtiden kan sänka  energiförbrukningen är uppkopplad trafikbelysning. Genom att koppla sensorer till trafikbelysningen kan den känna av när en person eller bil närmar sig och anpassa styrkan på belysningen efter det. Det här skulle leda till lägre energiförbrukning och lägre underhållskostnader.

I utvecklingsarbetet inom automation kommer Mälarenergi att titta på de möjligheter som Internet of Things innebär, inkluderat hur vi kan analysera och hantera informationen på bästa sätt. För att komma framåt samarbetar vi bland annat med SICS – Swedish Institute of Computer Science, som har målsättningen att svensk industri blir bäst i världen på att utnyttja fördelarna med Internet of Things.