Vattenkraft för en bättre miljö

Vattenkraft är en förnybar energikälla värd att satsa på. Därför bygger vi om våra vattenkraftstationer där det är lönsamt. Samtidigt görs flera miljösatsningar. Just nu pågår en större ombyggnad i Västerkvarns vattenkraftstation där turbinerna går i pension efter 100 års trogen tjänst.

Att renovera Västerkvarns vattenkraftstation handlar om att förvalta en tradition och en miljö. Och att på ett effektivt sätt producera energi med vattnets rörelse. Precis som de gjorde för hundra år sedan.

Även 2008 renoverade vi vattenkraft­sta­tionen som byggdes 1915 och ligger vackert vid Kol­bäcks­ån i Mölntorp. Det var främst dammen och intaget till stationen som renoverades. Även ett nytt hus för dator­övervakning uppfördes, luckorna byttes ut mot nya med datorstyrning och värme installerades i luckbladen. Nästa steg är nu en förnyelse på maskinsidan.

– Vi behövde göra något drastiskt, många delar var uttjänta och det fanns mycket erosionsskador bland annat på turbinernas löphjul, så vi tog in priser på renovering, berättar projektledaren Kofi Solomon. Det visade sig att kostnaden skulle bli densamma om vi istället bytte till helt nya och mer effektiva turbiner och generatorer. Med nysatsningen kan vi producera cirka femton procent mer el jämfört med den gamla anläggningen samtidigt som vi kan passa på att göra flera insatser för miljön.

Bevara det gamla huset

Under den stora renoveringen har en vall byggts upp som stoppar vattnet för att arbetet ska kunna genomföras. Taket på den gamla tegelbyggnaden har öppnats för att de tre gamla gigantiska generatorerna skulle kunna lyftas ut. En av dem kommer att sparas som museiföremål här på området.

– Det är ett omfattande arbete, och det gamla huset saknade ritningar, så på grund av rasrisk och vibrationsskador har vi gjort förstärkningar för att bevara huset intakt. Mycket måste anpassas till det gamla, men det gör ju också arbetet roligare, säger Kofi.

När bygget är klart vid årsskiftet 2015-2016 kommer husets exteriör att vara sig lik. Det gamla teglet som plockats ner för hand sätts varsamt tillbaka. De vackra fönstren har renoverats och pryder fasaden igen. På insidan kommer det bland annat finnas ett nytt kontrollrum och ett konferensrum högst upp.

Biologisk mångfald

Projektet kostar 35 miljoner kronor och en extra kostnad tillkommer för den nya faunavägen för vattenlevande organismer.

– Det här är en miljöåtgärd, en förbättring för den biologiska mångfalden, liksom fångstgallret vid vattenintaget, arbeten som vi passar på att göra när dammen är tömd. Faunavägen kan ses som en teknisk fiskväg. Fiskar är smarta och söker den bästa förbifarten, förklarar Kofi.

Projektet som pågått sedan i mars 2015 står klart vid årsskiftet 2015-2016 till glädje för Mälarenergis elkunder, boende i trakten och fiskarna i Kolbäcksån. Därefter kommer elcertifikat att gälla på hela anläggningen, en viktig förutsättning för den fortsatta driften.

Ursprungsmärkt vattenkraft

För oss på Mälarenergi är det viktigt att värna om den småskaliga vattenkraften där man tar hänsyn till ekosystemet i närmiljön. Under åren har kraftstationerna omsorgsfullt reno­verats, underhållits och utvecklats. Mälar­energis vattenkraftverk håller idag god standard, men på sikt behöver några av anläggningarna renoveras.

– Under ett normalår producerar Mälar­energis vattenkraftverk drygt 200 gigawattimmar, vilket räcker till cirka 40 000 hushåll,
berättar Mats Lindberg, affärsutvecklare på Mälarenergi.

Även om den egenproducerade elen från vattenkraft inte räcker till alla kunder, så köper Mälarenergi in vattenkraftsel med
ursprungsgaranti på marknaden så att det räcker till både privat- och företagskunder.

Alla som nytecknar elavtal hos Mälar­energi får alltid 100 procent ursprungsmärkt vattenkraft. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras.

Sveriges vattenkraft

Av de svenska vattenkraftverken är drygt 200 storskaliga. Störst är Harsprånget i Lule älv. Där produceras varje år drygt 2 terrawattimmar el. Kraftverken i Norrland svarar för 80 procent av vattenkraftsproduktionen i Sverige. Resten kommer från de kraftverk som finns i Svealand och Götaland. Källa: Svensk Energi.