Mälarenergi på EU-uppdrag i Bryssel

Birgitta vid Parlamentet

Energiföretagen Sverige arbetar aktivt för att påverka energipolitiken på EU-nivå, bland annat genom att finnas på plats i Bryssel. Birgitta Rasmussen, omvärldsanalytiker och certifieringsansvarig för Schysst elhandel  Mälarenergi Elhandel, har blivit antagen till Energiföretagens praktikprogram och arbetar sedan fyra veckor tillbaka på deras EU-kontor.

Fokus på EU-kommissionens konsumentlagstiftning

Birgitta som annars bor och arbetar i Västerås befinner sig nu i händelsernas centrum på Energiföretagen Sveriges EU-kontor i Bryssel. Där arbetar hon sida vid sida med Energiföretagens brysselchef Daniel Wennick.

– Jag följer allt Daniel gör i sitt arbete, men driver också egna frågor. Jag fördjupar mig i det förslag till ny konsumentlagstiftning som EU-kommissionen presenterade i april i år och rapporterar hem hur arbetet utvecklas och vad en ny lagstiftning kan få för konsekvenser för energibranschen. Dessutom försöker jag påverka utformningen så att den blir så bra som möjligt för våra kunder. Det är viktigt att lagstiftningen ger utrymme för enskilda länder att anpassa reglerna efter sina egna förhållanden. Den konsumentlagstiftning som ska utformas gäller inte bara elmarknadsområdet, men det är en viktig del och kan ses som ett led i arbetet för en gemensam elmarknad i Europa, förklarar Birgitta.

Bra insyn i påverkansarbetet inom EU

På bara några veckor har Birgitta hunnit träffa många intressanta personer bland annat representanter från Kommissionen, Ministerrådet och Parlamentet och det har på kort tid gett en bra och samlad bild av arbetet inom EU. Hon har även träffat sakråd till två svenska Europaparlamentariker; Isak Engqvist (sakråd till Fredrick Federley, C) och Daniel Frelén (sakråd till Jakop Dalunde, MP).

-Det är mycket nytt att lära och många nya människor att knyta kontakt med. Det har hittills gått över förväntan att få koll på hur påverkansarbetet går till inom EU. Mycket av lobbyarbetet bygger på att vara social; att knyta och bygga kontakter som du både vill påverka och få tillbaka något från. Alla jag har träffat är otroligt sympatiska och förvånansvärt generösa med att delge hur saker fungerar, och även vad som fungerar mindre bra här i Bryssel, säger Birgitta.

Ytterligare två månader på plats på EU-kontoret

Birgittas uppdrag är på totalt tre månader och pågår till och med november. Eftersom hon redan har hunnit med så mycket har hon höga förväntningar inför den resterande tiden i Bryssel.

–  Jag kommer att lära mig massor och utveckla min kompetens inom främst lagstiftning. Dessutom ser jag fram emot att kunna bidra med mina kunskaper inom elhandelsområdet. Jag kommer också att få en större förståelse och insyn i hur energifrågorna fungerar inom EU och de kunskaperna kommer vara väldigt nyttiga att ta med tillbaka till Mälarenergi och mitt arbete där, avslutar Birgitta.

Visting star – Energiföretagens praktikprogram

Energiföretagen Sverige är en branschorganisatio­n med ca 400 med­lemsföretag som producerar, distribuerar och säljer el, värme och kyla. Energiföretagens EU-kontor i Bryssel fokuserar på frågeställningar som är prioriterade för medlemsföretagen på EU-nivå. Deras program – Visiting star – riktar sig till anställda på Energiföretagen och anställda hos medlemsföretagen där ett fåtal nominerade personer får möjlighet att lära sig mer om EU-arbetet och bidra till ökad synlighet för Energiföretagen i Bryssel. Program­met går ut på att någon från medlemsföretagen deltar i brysselkontorets arbete, under en till tre månader, antingen på våren eller på hösten.