Bostadsrättsförening gör storsatsning på solpaneler

Installation av solpaneler

I höst installerar Mälarenergi Västerås största takmonterade solelsanläggning. BRF Västerängen på Bäckby gör en storsatsning på solpaneler som kommer täcka halva föreningens energianvändning. Anläggningen takmonteras på 17 hus och har en sammantagen effekt på 601 kW.

BRF Västerängen är med 426 lägenheter en av Västerås största bostadsrättsföreningar. Här finns sedan länge ett stort medvetet miljöfokus som lett till en storsatsning på solel.

Lätt val att satsa på solel

Tidigare har föreningen bytt ut all utebelysning och trappbelysning till LED-lampor, renoverat fjärrvärmesystemet och tecknat komfortavtal med Mälarenergi, vilket har sänkt energianvändningen. Beslutet om att satsa på solel var lätt.

– Vi har funderat på solel en längre tid. Vi har en god ekonomi i föreningen och kan nu självfinansiera satsningen. Det, kombinerat med att vi har beviljats investeringsstöd för solceller från Länsstyrelsen, gör att satsningen ger vinst redan från dag ett, säger Hans Eklundh, ordförande för BRF Västerängen.

Solpaneler ger ett stort bidrag till hushållens energianvändning

Den uppskattade elproduktionen från solpanelerna är 544 MWh. Det motsvarar hälften av föreningens årliga elanvändning.

Installationen kommer vara klar i december 2018 och i samband med installationen passar föreningen på att byta fördelningscentralerna. Det skapar bästa möjliga förutsättningar för solelsanläggningen. Det är samtidigt en lösning som förbereder för framtida satsningar som laddstolpar för elbilar.

Solel blir allt populärare

Mälarenergi är glada över föreningens satsning. Solel är populärt och efterfrågan på solpaneler har ökat stort.

– Vi har sett ett ökat intresse för solelsanläggningar under hela 2018 och tycker självklart att det är jätteroligt att en av Västerås största bostadsrättsföreningar gör en satsning i den här storleken. För oss är det viktigt att hjälpa våra kunder att skapa hållbara, långsiktiga energilösningar, som till exempel solel och laddplatser, säger Anders Tenggren, affärsområdeschef på Mälarenergi Energitjänster.


Solceller – en enkel och kostnadseffektiv investering