Mälarenergi blir partnerföretag i ABBs tillväxthub SynerLeap

Mälarenergi blir partner i ABBs tillväxthub SynerLeap.

Nu går Mälarenergi in som partner i SynerLeap – ABBs hub för tillväxtföretag och innovation. Det är strävan mot det hållbara samhället och nya kundkrav som driver på utvecklingen av nya tjänster och ny teknik inom infraservice.

– För att lyckas krävs små och stora strukturella förändringar. Mycket av det arbetet ligger hos näringslivets innovationskraft och där ska Mälarenergi självklart vara med och bidra, säger Niklas Gunnar, vd på Mälarenergi AB.

 

Mälarenergi blir partner i ABBs tillväxthub SynerLeap.
Mälarenergis vd Niklas Gunnar.

Tillsammans skapar vi innovationer för framtiden

Mälarenergi har samarbetat med ABBs tillväxthub SynerLeap tidigare men går nu in som partner. Förutom Mälarenergi knyter SynerLeap även till sig Westinghouse och innovationsnätverket Automation Region. Alla parter kommer bidra med sina styrkor.

-Vi är mycket glada för att nu bli en tydlig del i Västerås plattform för innovationer och att tillsammans med andra arbeta för att gynna både våra kunder, företagandet och hållbarhetsarbetet, säger Niklas Gunnar. Vi och våra kunder befinner oss mitt i en omställning där vi behöver accelerera hållbarhetsarbetet, från det traditionella energisystemet till nya förutsättningar på marknaden med kundkrav, digitalisering och nya affärsmodeller som driver utveckling. Här ser vi att samverkan med SynerLeap och de innovationsföretag de har attraherat kan vara en viktig del i vår utveckling mot att bli ett infraserviceföretag med kunden i fokus.