Ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk

Vy över Gisslarboån där ny faunapassage, och intagsgaller byggs.

I augusti startade arbetet med att bygga en ny faunapassage och nytt intagsgaller vid Gisslarbo. I steg två byter man också ut turbinerna i kraftverket. En ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk kommer att gynna den biologiska mångfalden. Arbetet sker i samarbete mellan Mälarenergi, Sportfiskarna och Länsstyrelsen. Minimitappning kommer att garantera så det alltid rinner förbi vatten till den naturliga fåran.

Faunapassagen vid Gisslarbo kraftverk, återskapar den naturliga miljön för i första hand öringen. Den cirka 2,5 meter breda och 0,4 djupa forsen är kantad med natursten för att skapa gömställen där fisken kan leka och växa. Även andra djurarter mår bra av en mer naturlig miljö och det främjar den biologiska mångfalden på sikt.

I Gisslarbo byggs ny faunapassage och intagsgaller för att öringen och annan fisk ska trivas.

Hållbar miljö och ökad kapacitet

Bygget sker i etapper och parallellt med byggande av intagsgaller och faunapassage, färdigställs spillfåran nedströms till ursprunglig miljö. Det är föreningen Sportfiskarna som har tagit sig an den uppgiften och är underentreprenörer till Mälarenergi. Vissa kompletterande restaureringsåtgärder i naturfåran är finansierade av Länsstyrelsen. På sikt kommer även turbinerna att bytas ut i kraftverket och då kommer kapaciteten i kraftverket öka.

Johan Lind

– De nuvarande turbinerna har funnits sedan 1915. Kraftverket i Gisslarbo är det fjärde viktigaste vi har i Hedströmmen, säger Johan Lind som är miljöingenjör på Mälarenergi. Med de nya turbinerna ökar kapaciteten med runt fyrtio procent. Det kommer att innebära en produktionsökning från i genomsnitt 4 miljoner kilowattimmar till cirka 5,8 miljoner kilowattimmar per år, förklarar han.

Nyligen inrättade Vattenkraftens Miljöfond finansierar stora delar av miljöanpassningsprojektet och om allt går enligt plan är faunapassagen klar i slutet på oktober.

I juni vann faunapassagen vid Turbinbron arkitekturpriset

Följ fiskarna live via våra fiskkameror