Mälarenergi i pilot för certifiering inom Schysst elhandel

Mälarenergi är certifierade för Schysst elhandel av branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Mälarenergi är ett av fyra elhandelsföretag som ingår i branschföreningen Energiföretagen Sveriges pilot för certifiering Schysst elhandel.

Bakgrunden till projektet är att myndigheter under flera år riktat kritik mot elbranschens säljmetoder och särskilt telefonförsäljning. 2010 tog branschen själv fram riktlinjer för uppsökande försäljning av el.  2012 ingick sedan Svensk Energi (idag Energiföretagen Sverige) en branschöverenskommelse med Konsumentverket så att riktlinjerna även började gälla som god sed.

Certifieringen Schysst elhandel ska öka förtroendet för branschen

Nu tar branschen ytterligare ett steg och gör det möjligt för elhandelsföretag att certifiera sig. Certifieringen Schysst elhandel ska sträcka sig längre än riktlinjerna och förhoppningsvis bli ett synligare verktyg för kunderna när de väljer elhandelsföretag. Josefin Sjöström och Birgitta Rasmussen, båda projektledare på Mälarenergis affärsområde Elhandel, driver certifieringsprocessen internt inom Mälarenergi.

– Det ska vara tydligt vad kunden köper och vad avtalet innebär. Därför påverkar certifieringen även avdelningar som Kundcenter och Marknad som arbetar med kommunikation mot kunderna, säger Birgitta.

Certifieringen ska omfatta ett antal kundlöften där företagen förbinder sig att gå längre än lagen kräver. Det handlar bland annat om att leva upp till följande kriterier:

  • särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • tydlig och rätt prisinformation
  • konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • fullmaktshantering

Så går certifieringen till

En revisor från DNV GL kommer att göra en revision hos de medverkande företagen. Företagen ska sedan åtgärda eventuella avvikelser innan en uppföljning sker sex månader senare. Om alla avvikelser är stängda vid uppföljningen utfärdas ett certifikat som intygar att företaget är certifierat inom Schysst elhandel. Certifikatet gäller i ett år och därefter får företagen årligen genomföra en självdeklaration för att få behålla certifikatet.

Läs mer om vad certifieringen innebär hos Energiföretagen Sverige.