Mångfald i energibranschen – spännande men inte lätt

Sara Ståhlberg, HR-generalist Mälarenergi med Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och språkrör för programmet Qraftsamling. Bilderna är fotograferade av Daniel Löfstedt.

I tisdags hade Qraftsamling sin årsavslutning. Programmet är en satsning på kvinnliga chefer i energibranschen.

– Qraftsamling är ett lysande exempel på att det finns väldigt många vägar in i energibranschen, säger Mälarenergis vd Magnus Hemmingsson. Mångfald är inte lätt. Det handlar om att bryta normer. Jag ser också att mångfald och jämställdhet är en ledningsfråga och inte bara en HR-fråga. Kanske till och med en affärskritisk fråga.

Qraftsamling, ett förändrings- och ledarskapsprogram

Qraftsamling är ett förändringsprogram för de deltagande företagen. Det är också ett ledarprogram för adepterna, som på köpet får ett nätverk med kompetenta chefer inom branschen. Under året har adepterna haft uppdraget att hitta lösningar på hur vi  ska attrahera fler kvinnor till energibranschen.

Adepterna i Qraftsamling arbetade med att ta fram kommunikation för mer jämställda rekryteringar i energibranschen.

Lisa Granström, enhetschef på Mälarenergi, deltog som adept och arbetade bland annat med att ta fram en verktygslåda för att få till den attitydförändring som krävs för att lyckas med mer jämställda rekryteringar.

Filmen ovan är också ett resultat av andra adepters arbete, där man vill förmedla en positiv känsla av energibranschen.

Svenska Kraftnät är ett gott exempel

Under avslutningsdagen berättade Svenska kraftnät om hur de ökat andelen kvinnliga chefer från en extremt låg nivå på 5 % till idag så mycket som 53 %. Att ta sig dit har tagit dem 15 år av envist arbete i hela företaget. Men det mest spännande med detta är att Svenska kraftnäts fokus aldrig legat på kvinnligt/manligt utan i stället på att föryngra företaget. I och med det ökade även antalet kvinnliga anställda.

Mälarenergi har kommit en bit på väg i mångfaldsarbetet men har också en bra bit kvar. Kanske är just mer rekrytering av unga talanger direkt från högskolan en nyckel till att lyckas – att rekrytera mer på potential än på personens CV.

Mälarenergi arbetar för mångfald

Liknande initiativ som Qraftsamling togs i telecombranschen redan för 12 år sedan. De företag som varit med i det programmet från start har gått från 25 % kvinnliga chefer till 34 %. I energibranschen är motsvarande siffra idag 23 %.

På Mälarenergi är 29 % av cheferna kvinnor. Mälarenergis mål fram till 2019 är att andelen kvinnor/män ska vara minst 40/60.  Vårt långsiktiga mål är givetvis att vi ska nå en jämställdhet som är 50/50, men utifrån var vi är idag är det inte realistiskt inom de närmaste åren. De främsta anledningarna är att det tyvärr är för få kvinnor som söker sig till de tekniska utbildningarna på universitet och högskola samt för få kvinnor som visar intresse för vår bransch. Det här innebär att vi har ett jobb att göra för att tidigt möta de unga kvinnorna och berätta om hur utvecklande och spännande teknik och energi är. Det är ett arbete vi gör redan i mellanstadiet, därefter hela vägen upp till gymnasiet, men det tar tid och förändringen sker inte över en natt.

På den övre bilden samtalar Sara Ståhlberg, HR-generalist  Mälarenergi, med Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och språkrör för programmet. Qraftsamling. 

Foto i inlägget: Daniel Löfstedt