Mälarenergi samarbetar med Mine Storage för energilagring

Mine Storage teknik för vattenkraft i gruvor

Det svenska företaget Mine Storage vill lösa effektproblemen i elnätet med hjälp av vattenkraft i nedlagda gruvor. Tillsammans med bland annat Mälarenergi och Boliden har Mine Storage fått bidrag av Vinnova för att ta tekniken till marknaden.

Vattenkraft i nedlagda gruvor

Målet med Mine Storages lagringsteknik är att lösa bristen på frekvensreglering i det svenska elnätet. För att göra det använder de nedlagda gruvor. Tekniken bygger på att använda sol- och vindkraft för att pumpa vatten till en gruvsjö ovan jord när det finns ett produktionsöverskott. När samhället sedan behöver effekten, exempelvis på eftermiddagarna, släpper Mine Storge ner vattnet i gruvan igen genom turbiner, precis som i vanlig vattenkraft. På det viset kan energin från sol- och vindkraft ”lagras” i vattnet och sedan frigöras när vattnet når turbinerna.

Här kan du höra Mine Storage berätta om sin affärsidé i Dagens Industri.

Mälarenergis del i projektet

Mälarenergi är med i projektet av flera anledningar. En av anledningarna är att konceptet med vattenlagring är att det är en intressant del i att i framtiden kunna stabilisera elkraften på ett lönsamt sätt.

– Precis som med bergrummet så tror vi på den här typen av lagring för att stabilisera elförsörjningen i samhället, säger Jan Andhagen Affärsutvecklare Mälarenergi.

Här kan du läsa mer om energilagring i bergrummet.

En annan anledning är för att lära oss om konceptet, för att i framtiden kunna äga och drifta anläggningar i vår närhet. Bergslagen är nämligen det område som Mine Storgae riktat in sig på.

– Det är fantastiskt roligt och inspirerande att delta i detta världsunika projekt inom vårt verksamhetsområde (Bergslagen) där effektbehovet kommer bara att öka framåt, säger Ulf Andersson Avdelningschef Vattenkraft på Mälarenergi.

Här kan de höra varför Mine Storage fokuserar på Bergslagen. 

Men det är inte bara för Mälarenergis egna del som vi deltar i projektet. Vi kommer även att bidra med 50 timmars arbete för att bidra till ansökan om investeringsbidrag och driftutvärdering. Mälarenergi har nämligen stor erfarenhet av processen då projektet liknar våra befintliga vattenkraftverk.