Mälarenergi ska bli framtidens infraservicebolag!

Gunilla Fröman

– Nu kör vi! säger Gunilla Fröman som är programchef för det stora utvecklingsarbete som Mälarenergi just nu är mitt uppe i. Ett utvecklingsarbete som handlar om att ta företaget från att vara ett traditionellt energibolag till framtidens infraservicebolag inom energi-, vatten, och bredbandslösningar. Företaget ska erbjuda en större bredd av tjänster som riktar sig både till privatpersoner, företag och samhällsnyttan.

– Vi behöver arbeta med hållbarhet i alla led; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Man kan ta elbilen som exempel. För att användandet ska öka behövs ladd-infrastruktur vilket är en av våra nya produkter. En annan tjänst vi erbjuder är tillgång till vår dygnet runt-bemannade kontrollrumsfunktion. Den här tjänsten kommer vi utveckla för att i framtiden kunna assistera till exempel räddningstjänsten. Den ska kunna fungera som ett kontrollrum för regionen dit driften för stora samhällsviktiga funktioner kan kopplas.

Förändringsarbetet ska utveckla Mälarenergi men målet är också att stärka regionen.

– Med trygg och hållbar infraservice kan vi få fler människor och företag att vilja verka och leva här. Mälarregionen är fantastisk. Här är det nära till allt! avslutar Gunilla Fröman.