Laddinfrastruktur

Aroseken ny partner i Laddregion Mälardalen

Laddregion Mälardalen är ett projekt där Mälarenergi tillsammans med samarbetspartners som Aroseken kommer att etablera hundratals laddplatser i regionen fram till och med 2019. – Vi vill bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur i vår region. Våra kunder ska kunna skaffa elbil och medverka till en positiv utveckling av närmiljön, säger Christian Brobeck, vd på Aroseken. […]

Av Mälarenergi AB 6 september, 2016 i , , ,


Nya laddplatser för elbilar vid Vallby friluftsmuseum

Lagom till midsommar inviger Vallby friluftsmuseum fyra nya laddplatser för elbilar. Laddplatserna är en del av Västerås stads arbete med klimatförbättrande åtgärder. Satsningen har gjorts i samarbete med Mälarenergis projekt Laddregion Mälardalen, en infrastruktur för laddplatser som möjliggör användandet av elbilar i Mälardalsregionen. – Ett utökat nät för laddning av elbilar kommer att bidra till att […]

Av Mälarenergi AB 22 juni, 2016 i , , ,


Laddregion Mälardalen skapar ny infrastruktur för elbilar

Laddregion Mälardalen är ett projekt där Mälarenergi tillsammans med samarbetspartners ska etablera hundratals laddplatser för elbilar i Mälardalsregionen fram till och med 2019. Redan i höst kommer det att finnas laddstationer på Erikslund, Rocklunda och Kopparlunden i Västerås, samt vid Big Inn i Köping. Elbilar – det nya transportmedlet – Det är oerhört viktigt att få till […]

Av Mälarenergi AB 2 juni, 2016 i , ,


Smarta elnät ska bibehålla god spänningskvalité

I 2 Smart programmet deltar Mälarenergi i ett projekt som finansieras av Energimyndigheten. I projektet leder vi bland annat ett arbetspaket som syftar till att utreda spänningsproblematik i elnätet. Den snabbt ökade förnybara elproduktionen från småskaliga produktionskällor är en utmaning som hela Europas elnät står inför. Sverige planerar genom Svenska kraftnät att investera 50 miljarder kronor […]

Av Mälarenergi AB 17 mars, 2016 i , , ,


Framtidens utmaningar i fokus på energikonferensen

I november 2015 var Västerås för andra året värd för den stora energikonferensen HUB, då näringsliv, politiker och akademi samlades för att diskutera energifrågor. Framtiden var ett återkommande nyckelord. Utmaningar var ett annat. Studenten Malin Åhgren, som utbildar sig till civilingenjör i Uppsala, satte tonen för konferensen i sitt inledningsanförande. – Det som ska diskuteras […]

Av Mälarenergi AB 23 december, 2015 i , , , , , , ,


Nu satsar Mälarenergi på ladd-infrastruktur för elbil

Energibranschen står inför stora utmaningar, allt ifrån att skapa en hållbar energiförsörjning till att hantera en allt mer medveten kund. På Mälarenergi arbetar vi intensivt med att ta fram produkter och tjänster som ur ett miljöperspektiv är konkurrenskraftiga. Mälarenergi vill göra det lätt för kunden att bidra till ett hållbart samhälle och därför kommer vi […]

Av Mälarenergi AB 17 november, 2015 i ,


Gunilla Fröman

Mälarenergi ska bli framtidens infraservicebolag!

– Nu kör vi! säger Gunilla Fröman som är programchef för det stora utvecklingsarbete som Mälarenergi just nu är mitt uppe i. Ett utvecklingsarbete som handlar om att ta företaget från att vara ett traditionellt energibolag till framtidens infraservicebolag inom energi-, vatten, och bredbandslösningar. Företaget ska erbjuda en större bredd av tjänster som riktar sig […]

Av Mälarenergi AB 10 november, 2015 i , , ,


Elsdskadat timmer från den stora skogsbranden

Den stora skogsbranden – Skog blir fjärrvärme och el

Under den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 brandskadades mycket skog. Uppskattningsvis 13 800 hektar. Efter branden tog Mälarenergi  emot både cellulosaflis och brandskadat timmer. Det har använts som biobränsle på kraftvärmeverket.

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i , , , ,


Laddstolpe

Ny laddinfrastruktur i Mälardalen

Mälarenergi har en stor roll i arbetet med att bygga upp en laddinfrastruktur. – De som hör av sig till oss idag och vill sätta upp laddställen är framför allt bostads rättsföreningar, fastighetsbolag och publika ställen. Därför har vi tagit fram olika koncept.

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i ,


Chademo kontakt

Hur laddar man en elbil?

Det går utmärkt att ladda en elbil hemma i garaget med en så kallad Shukosladd, som ansluts till ett vanligt vägguttag. Det tar 8-10 timmar.

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i ,


Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur – Antalet elfordon ökar

Inrikestransporter står för cirka 30 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Sveriges målsättning är att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Om el var det dominerande drivmedlet för våra fordon skulle ett stort steg tas mot det målet, förutsatt att elen producerades med förnybara energikällor.

Av Mälarenergi AB 2 oktober, 2015 i ,Kategorier

Följ oss!

Prenumerera