Nu satsar Mälarenergi på ladd-infrastruktur för elbil

Energibranschen står inför stora utmaningar, allt ifrån att skapa en hållbar energiförsörjning till att hantera en allt mer medveten kund. På Mälarenergi arbetar vi intensivt med att ta fram produkter och tjänster som ur ett miljöperspektiv är konkurrenskraftiga. Mälarenergi vill göra det lätt för kunden att bidra till ett hållbart samhälle och därför kommer vi att se över samtliga av våra erbjudanden. Som ett exempel på en sådan produkt vill jag lyfta bolagets arbete med ladd-infrastruktur för elbil.

Med elbil kan Mälardalens medborgare sänka sina CO2-utsläpp med ca 92 procent jämfört med bensindriven bil. Därför är det otroligt viktigt att infrastrukturen finns, och att vi paketerar den på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Nu i dagarna lanseras ett erbjudande till privatpersoner och flera nya erbjudande till våra andra kundsegment ligger i pipen.

I dagsläget finns drygt 10 laddstationer i Stockholm, 3 i Västerås, 1 i Enköping och 1 i Arboga. Senast sommaren 2016 kommer vi att ha driftsatt ytterligare 12 laddstationer i Västerås och 1 i Köping. Och det här är bara början! I pipen ligger även ett projekt där Mälarenergi tillsammans med andra aktörer arbetar med att förse regionen med infrastruktur som kan leda till ökat användande av elbilar nationellt. Med en framtida allt större andel förnyelsebar elproduktion i Europa, ger vi medborgarna möjlighet att använda fordon som drivs av förnyelsebar el och därigenom bidra till att skapa det hållbara samhället.

På sikt skulle elbilar även kunna användas för att lagra el. Med hjälp av smarta elnät skulle laddning av elbilar kunna styras, så att laddning sker när det finns ett överskott av förnyelsebar energi i systemet och där elbilsägaren på sikt skulle kunna sälja energi vid ett underskott – som ett batteri! Vi är inte där än, men en sådan lösning skulle vara ett led i omställningen mot ett hållbart samhälle med stor andel förnyelsebara energikällor.