Mälarenergi Vatten AB säkrar kranvatten och avloppsrening i Västerås, Hallstahammar och Surahammar!

Kranvatten

Från och med den 1 april ansvarar Mälarenergi Vatten AB för vatten- och avloppstjänster i Västerås, Hallstahammar och Surahammar.  

Mälarenergi Vatten AB är ett gemensamt VA-bolag där de tre kommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar samverkar för att säkra leveranserna av kranvatten och avloppsrening. Verksamheterna har tidigare bedrivits på tre olika orter; i Västerås inom Mälarenergi AB, i Hallstahammar som en kommunal förvaltning och i Surahammar inom Surahammars kommunalteknik AB. Bolaget ägs till 85 % av Mälarenergi AB, till 9 % av Hallstahammars kommun samt till 6 % av Surahammars kommunalteknik AB. Ann-Charlotte Duvkär är VD, och i styrelsen sitter representanter från alla kommuner.

Det juridiska bolaget startade i januari 2022, och nu i april drar verksamheten igång. I samband med det passar vi på att ställa några frågor till VD:n Ann-Charlotte Duvkär:

Ann-Charlotte Duvkär

Varför startade ni Mälarenergi Vatten AB?

– Vår verksamhet är samhällskritisk, och det är viktigt att vi har rätt förutsättningar för att klara dagens och framtidens utmaningar. Tillsammans har vi helt andra möjligheter att trygga våra leveranser av vatten- och avloppstjänster. Vi måste till exempel hela tiden arbeta med underhåll och utveckling av våra anläggningar. Och allt måste självklart ske på ett så hållbart sätt som möjligt. Hos oss står alltid miljön i fokus, och nu kan vi jobba vidare med våra cirkulära lösningar för hela regionen. Tack vare den breda kompetens och det engagemang som vi nu har inom bolaget känner jag stor tillförsikt inför framtiden.    

Hur påverkas kunderna av det nya bolaget?

– Kunderna ska egentligen inte märka någon skillnad. Den största skillnaden är nya kontaktvägar och ett nytt bolagsnamn på fakturan. Allt annat ska fungera som tidigare! Och det är fortfarande samma goda vatten som rinner hemma i kommuninvånarnas kranar.  

Här kan du läsa om Mälarenergis olika projekt inom vattenområdet