Mer förnybar el med ombyggd turbin och generator

Generator och turbin som nu producerar förnybar el på Mälarenergi.

G4 – en generator och turbin från 1973, har byggts om och anpassats för att ge mer förnybar el vid Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås.

Mälarenergi ägs av Västerås stad och ombyggnationen av John Helgonet är en del av stadens erbjudande av Gröna obligationer. Läs mer om Västerås stads arbete med Gröna obligationer här.

Förnybar el och högre verkningsgrad

G4, som är ett samlingsnamn för både generator och turbin, har byggts om och anpassats till drift med Mälarenergis panna 5, biopannan som eldas med flis och återvunnet trä. Tidigare var G4 även kopplad till en äldre koleldad panna som inte längre körs. G4 har dessutom varit avställd och varit i behov av renovering en längre tid.  Ombyggnaden har gjort att G4 fått en högre verkningsgrad än tidigare, vid 100 MW värmeproduktion ökar elproduktionen med hela 25 procent. Den stora vinsten är dock att mycket el kan produceras även de långa tider som biopannan går med låg last, vilket inte var möjligt tidigare.

Projektet påbörjades under 2015 och G4 togs i kontinuerlig drift mars 2016. Projektkostnaden uppgår till ca 130 mnkr.

Installerad effekt är 50 MW. Under 2016 producerade G4 totalt 119 098 MWh el, varav 118 513 MWh med förnyelsebara bränslen. Detta kan jämföras med elförbrukningen hos ca 4 700 eluppvärmda villor.