Mälarenergi Elnät bidrar till Elektroteknikprogrammet på MDH

Elnätsbolagen behöver fylla på med nya medarbetare för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Mälarenergi har det ambitiösa målet att dessutom vara ledande genom att driva utvecklingen framåt. Behovet av specialkompetens är centralt och genom att engagera sig i Elektroteknikprogrammet på Mälardalens högskola får vi en möjlighet att påverka utformningen av utbildningen.

Den här utbildningsinsatsen drivs av företagen: Mälarenergi, ABB, Bombardier, Mälardalens Högskola och Westinghouse. Man upptäckte behovet av den här utbildningen redan för 5-10 år sedan och det var då arbetet med Elektroteknikprogrammet startades upp. Sammantaget så blir resultatet av vårt engagemang de två kurserna Elkraftteknik 7.5 hp och Elektriska transmissionssystem 7.5 hp, inom Elektroteknikprogrammet som ges vid Mälardalens högskola. Första årskullen med 30 studenter började under hösten 2015 och har snart avslutat sitt första år på högskolan.

Johanna Rosenlind
Johanna Rosenlind är nätplanerare på Mälarenergi Elnät där hon också är programledare för 2 Smart.

Johanna Rosenlind på Mälarenergi Elnät ansvarar för kursutvecklingen i de två kurserna; Elektriska transmissionssystem och Elkraftteknik. Driftingenjören Johanna Gunhardsson är också engagerad i arbetet.

– Det är viktigt att vi står oss bra rent kvalitetsmässigt bland övriga universitet och högskolor i Sverige, inte minst för att Västerås är en erkänd teknikstad, utan även för att ge studenterna bästa möjliga innehåll, säger Johanna Rosenlind. Vi har 25 platser och förra gången sökte ca 100 elever in. Det visar att det finns ett stort intresse för utbildningen.

– Inom kurserna är det den tillämpade matematiken som oftast identifieras som en av de svårare momenten, säger Johanna Rosenlind. Viktiga aspekter för det här arbetet är att sätta rimliga lärandemål, se till att synkar med andra kurser och att bedöma rätt förkunskaper. Jag funderar också på hur vi ska lära ut, det vill säga pedagogiken. ”Ska vi hålla föreläsningar?” eller ”Ska vi använda oss av en simuleringsmjukvara?”.

Självklart vill vi uppmuntra och inspirera studenterna att söka sig till oss på Mälarenergi Elnät när de är klara med utbildningen. Vi kommer ju definitivt att dela med oss av erfarenheter från branschen.

Läs mer om Johanna Rosenlind på Svensk Energis hemsida.