Nöjd Kund Index. Din åsikt, vår vägvisare

Nöjd kund index

Sedan 1996 utför Mälarenergi en årlig kundundersökning som kallas Nöjd Kund Index (NKI). Syftet med undersökningen är att ta reda på kundernas inställning till Mälarenergi och det man erbjuder. Resultatet fungerar bland annat som underlag i Mälarenergis löpande utvecklingsarbete.

De 750 slumpvis utvalda privatkunderna har intervjuats via telefon. Frågorna handlade främst om kundnöjdhet, kund- lojalitet och Mälarenergis image. Cirka 75 procent av kunderna har valt att inte vara anonyma. Detta betyder att Mälarenergi i efterhand har möjlighet att kontakta dem för att få ytterligare underlag till förbättringsåtgärder.

De är trygga och pålitliga.
Det är sällan avbrott.
Bra priser och bra information vid behov.
De är enkla att ha och göra med.
Väldigt bra och trevlig service.

Vårt totala Nöjd Kund Index under 2014 blev 76, vilket är samma resultat som i 2013 års undersökning. Målet var satt till 77, vilket innebär att det inte riktigt uppnåddes i år. Om man ser på utvecklingen från år 2006, då Nöjd Kund Index siffran låg på 73, så har det skett en positiv utveckling genom åren.

2014 års Nöjd Kund Index visar att kunderna är nöjda med Mälarenergi. 80 procent av dem är mycket nöjda eller nöjda, vilket är ett litet tapp från tidigare års 81 procent. Det kunderna är speciellt nöjda med är driftsäkerheten, tillgängligheten och ett trevligt bemötande, medan kommentarer från missnöjda kunder främst handlar om priser och sopförbränning.


Fakta om Nöjd Kund Index

Totalt antal tillfrågade: 750 kunder (slumpvis urval)
Kön: 63% män och 37% kvinnor
Ålder: Yngre än 50 år 33%, 50-64 år 23%, 65 år eller äldre 42%
Boende: Villa/radhus 65%, bostadsrätt 16%,hyresrätt 17%, annat 1%
Område: Västerås/Skultuna 60%, övriga länet 26%, utanför regionen (Elhandel) 14%