Prisdialogen främjar samförstånd

Fredrik Edlund, Mälarenergi Värme

Mälarenergi deltar sedan flera år i Prisdialogen, ett forum där fjärrvärmepriset i Västerås och Hallstahammar sätts i dialog med våra kunder. Prisdialogen främjar samförstånd och ger våra kunder en förutsägbar och rimlig prisutveckling på fjärrvärme. Den gör också att vi kan fortsätta vara en konkurrenskraftig energileverantör.  Vid den här prisdialogen fick kunderna också information kring prisutvecklingen inom VA och Elnät. I höst följs mötet upp genom att parterna signerar ett mötesprotokoll.

Prisdialogen hölls den 17 juni i form av ett virtuellt frukostmöte med ett antal representanter. Virutella möten är ett bra exempel på hur vi möter våra kunder, trots den pågående Coronapandemin.

Från Mälarenergi deltog representanter för AO Värme, AO Vatten och AO Elnät. Kunderna representerades bland annat av Mimer, Hallstahem, Fastighetsägarna, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning och Västerås Allmänna Villaförening.

Västerås växer

Mötet inleddes med att Staffan Jansson, som är styrelseordförande för Mälarenergi AB samt kommunalråd i Västerås Stad, presenterade en överblicksbild över utvecklingen i Västerås och vilka insatser Västerås Stad ser behöver göras under de kommande åren.

– Vi ser en enorm tillväxt i Västerås, vi växer med omkring 2000 invånare per år och ser att den utvecklingen kommer fortsätta under de kommande tio åren. Det gör att vi behöver ta hand om vår växande stad och utveckla den. Vi kommer öka tempot i det arbetet, trots Corona. Det är en viktig strategisk inriktning för oss. Vi arbetar både med att bygga ut infrastruktur och bostadsområden, som till exempel Sätra, som ligger nära Erikslund. Vi antar även nya detaljplaner för centrala områden där det kommer att byggas bostäder inom de närmaste åren, berättade Staffan som passade på att tips de övriga deltagarna att det går att följa utbyggnadsplanerna för Västerås via vasteras.se

Efter Staffans inledning var det Magnus Eriksson, AO-chef för Värme och vice vd på Mälarenergi, som tog över talarstolen. Magnus beskrev kortfattat Mälarenergis förnyelseresa, där vi efter 20 års strategiskt arbete i slutet av 2019 kunde sluta elda med olja och kol.

– Vi hade planerat att sluta elda med kol och olja år 2020, men kunde göra detta redan under 2019. Just nu övertar vi vår nya anläggning block 7 från leverantören, något som vi ser fram emot. Vi genomför även en organisationsutveckling inom koncernen som bland annat innebär att affärsområde Värme nu kommer koordinera anslutningsaffärerna inom värme, fiber och vatten. Allt för att göra det enklare och smidigare för kunden, berättade Magnus Eriksson.

– Arbetet fungerar väldigt bra, trots att vi just nu har en unik situation i och med Coronapandemin. Vi ser ändå att vi kan gå i mål med vår stora förnyelseresa, förklarade Magnus Eriksson.

Prisdialogen främjar samförstånd

Fjärrvärmepriserna beror på ett stort antal faktorer som alla var för sig och i samverkan påverkar prisbilden. Fredrik Edlund som är affärsutvecklare på Mälarenergi Värme berättade om ägardirektiven och Mälarenergi Värmes prismodell. Han gick också in på fjärrvärmens miljövärden och den förbättring det innbär att vi slutat elda med olja och kol.

– Vi föreslår en höjning av fjärrvärmepriset med 1,5% under 2021. Anledningen  är bland annat minskade avfallsintäkter och höjd skatt. Vi skulle egentligen behöva höja priset mer än så. Men vi vet att oerhört många av våra kunder befinner sig i en speciell situation på grund av Coronapandemin. Därför väljer vi att göra en mindre höjning, förklarade Fredrik Edlund.

Förslaget om prishöjning följdes av en livlig och givande diskussion mellan Mälarenergi och kundrepresentanterna. Under diskussionen diskuterade parterna ett antal frågor. Till exempel pratade man om uppvärmning av bostadsområden, minimering av störningar och vilken effekt den ökande laddningen av elbilar har i samhället.

Deltagarna fick information om elnät och vatten

Vid mötet deltog även representanter från Mälarenergi Elnät och Mälarenergi Vatten. De berättade om sina verksamhetsområden och vilka parametrar som påverkar priserna och vilka utmaningar de ser inför framtiden.

– Som elnätsföretag styrs vi av ellagen som avgör hur mycket vi ska ta betalt. Vi vill hålla en bra nivå på våra priser och säkerställa att vi behandlar kunder lika, förklarade Karolina Svedberg från AO Elnät.

Frida Nolkrantz från AO Vatten berättade mer om utredningen av vattenreningsverkets framtida placering i Västerås. och om utredningen av ett eventuellt gemensamt VA-bolag med Hallstahammar och Surahammar. Hon tog även upp hur vattenavgifterna är uppbyggda.

– Brukningsavgiften består sedan 2018 av tre beståndsdelar, en fast avgift beroende på mätarstorlek, en avgift per kubikmeter förbrukat vatten, samt en dagvattenavgift, sade Frida Nolkrantz.

Alla deltagare var mycket aktiva under prisdialogen och parterna hann diskutera många intressanta frågor, bland annat hur längden på Mälarenergis avskrivningar kan påverka priserna. Prisdialogen skapar samförstånd mellan parterna och är värdefull för Mälarenergi.