Lyckad nätverksdag med fokus på processer och kvalitet

Processer och kvalitet är ett av flera strategiska projekt som Mälarenergi arbetar med. I projekten arbetar vi gärna tillsammans med andra aktörer och i veckan hade vi nöjet att vara värd för en nätverksdag för SIQs Intressentförening för energibolag.

Syftet med SIQs nätverksdagar är att sprida kunskap inom branschen för att skapa en positiv och långsiktigt kvalitetsutveckling. Nätverket träffas ute hos medlemsföretagen och det bolag som håller i träffen lyfter upp de frågor som bolaget önskar diskutera och utbyta erfarenheter kring. Deltagande energibolag den här gången var Kraftringen Energi, Göteborg Energi, Falu Energi&Vatten, E.ON Energidistribution samt Borås Energi och Miljö.

Fokus för den här nätverksdagen var ”Förbättringsresan”. Eva Söderberg, avdelningschef för Marknad och Strategi började med att presentera Mälarenergis strategiarbete. Därefter berättade Ann-Sofie Eriksson, projektledare och Margareta Gustafsson, kvalitetsutvecklare, om projektet Processer & Kvalitet. De berättade om syfte och mål med arbetet samt var i förändringsresan Mälarenergi befinner sig idag. För att få en bild av hur arbetet med processer och kvalitet kan gå till rent praktiskt fick deltagarna bland annat kartlägga processen ”att ta kaffepaus”.

Mälarenergi arbetar strategiskt med processer och kvalitet.
”Att ta kaffepaus” är en process som engagerar många så aktiviteten ledde till bra insikter och samtal.

 

Dagen bjöd på många givande diskussioner och erfarenhetsutbyten där våra branschkollegor gav oss positiv feedback på det vi gör. Mälarenergi fick också med deras erfarenheter, både framgångar och motgångar, som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete.

Det var en dag full med Energi!